Legnépszerűbb

 

 

  Fogorvosok feladatellátási szerződésének módosításáról
112/2019. (XII.19.) „Kulturális és Művészeti Díj” adományozásáról
111/2019. (XII.19.) A Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról
110/2019. (XII.19.) A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosításáról
109/2019. (XII.19.) Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi üléstervének elfogadásáról
108/2019. (XII.4.) Beruházási kölcsönszerződés aláírásáról
107/2019. (XII.2.) Visszatérítendő támogatás nyújtásáról a Dózsa György utca 1-3-5 társasház részére kerítésépítéshez
106/2019. (XII.2.) A Liget u. 1. szám alatti épület fűtés korszerűsítéséről
105/2019. (XII.2.) Az Óvodai kerítés megépítéséről
104/2019. (XII.2.)

A „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekten belül nyílt közbeszerzési eljárás indításáról képzési feladatok ellátására

103/2019. (XII.2.) A „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekttel kapcsolatos képzési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
102/2019. (XI.25.) Téglás, Pozsár Gyula u. 36. szám alatt kialakításra került Súlyemelő terem belső átalakításához és felújításához szükséges fedezet biztosításáról
101/2019. (XI.25.) A központi kereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében kialakítandó útburkolati küszöb megépítéséhez szükséges fedezet összegének módosításáról
100/2019. (XI.25.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
99/2019. (XI.14.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról - „A” típusú ösztöndíjpályázat elutasító
98/2019. (XI.14.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról - „A” típusú ösztöndíjpályázat megállapító
97/2019. (XI.14.) A temető üzemeltetéséről szóló Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
96/2019. (XI.14.) A központi kereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében sebességkorlátozó küszöb megépítéséhez történő hozzájárulásról
95/2019. (XI.14.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ támogató szolgálat szállítási szolgáltatásához szükséges új gépjármű beszerzéséhez történő hozzájárulásról
94/2019. (XI.14.) A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének elfogadásáról
93/2019. (XI.14.) A II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
92/2019. (XI.14.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
91/2019. (XI.14.)

2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

90/2019. (XI.14.) 2020. évi költségvetési tervezési irányok elfogadásáról
89/2019. (XI.14.) Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Együttműködési Megállapodás módosításáról
88/2019. (XI.14.) A Bárczay Anna Városi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról
87/2019. (XI.14.) Humán Ügyek Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról
86/2019. (XI.14.) Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról
85/2019. (XI.14.)

Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztásáról

84/2019. (X.29.) A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének módosításáról
83/2019. (X.29.) Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapításáról
82/2019. (X.29.) Alpolgármester választásról
81/2019. (X.29.) Polgármester illetményének, költségátalányának megállapításáról
80/2019. (IX.25.) Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett víziközmű vonatkozásában a 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv, a felújítási és beruházási tervek elkészítéséről és benyújtásáról
79/2019. (IX.25.) Téglás Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
78/2019. (IX.25.) A 2019. évi helyi önkormányzati választások lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
77/2019. (IX.25.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról
76/2019. (IX.25.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. nevelési év munkatervének elfogadásáról
75/2019. (IX.25.) Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről, az iskolai tanév indításáról
74/2019. (VIII.26.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
73/2019. (VIII.26.) A „Zöld város kialakítása Tégláson” elnevezésű projekthez szükséges önerő biztosításáról
72/2019. (VIII.26.) A „Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson” elnevezésű projekthez szükséges önerő biztosításáról
71/2019. (VIII.26.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
70/2019. (VII.19.) A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz való pályázati csatlakozás visszavonásáról
69/2019. (VI.26.) Közszolgálati díj odaítéléséről
68/2019. (VI.26.) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe vonásáról
67/2019. (VI.26.) Az Ördögmotolla Néptáncegyüttes nyári táboroztatásának támogatásáról
66/2019. (VI.26.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévi óvodai munkatervéhez fenntartói javaslatról
65/2019. (VI.26.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
64/2019. (VI.26.) Az Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez történő csatlakozásról
63/2019. (VI.26.) 2019. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási programról
62/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében képzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
61/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében rendezvényszervezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
60/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításával összefüggésben közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bíráló bizottsági tag delegálásáról
59/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásához kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
58/2019. (V.28.) „Pedagógiai díj” adományozásáról
57/2019. (V.28.) Belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról
56/2019. (V.28.) Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2019. évi üdülési díjának megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról
55/2019. (V.28.) WiFi4EU csatlakozási pontok kijelöléséről
54/2019. (V.28.) Téglási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
53/2019. (V.28.) Téglási Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2019. (V.28.) Temető előtti útszakasz tulajdonjogának rendezéséről
51/2019. (V.28.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról
50/2019. (V.28.) A civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról
49/2019. (V.28.) Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
48/2019. (V.28) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
47/2019. (V.28.) Téglás Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről
46/2019. (V.28.) Téglás város közrend-és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
45/2019. (IV.23.) Dr. Székely Szilárd fogorvossal történő feladatellátási szerződés megkötéséről
44/2019. (IV.23.) "Sport Díj" elismerés adományozásáról
43/2019. (IV.23.) "Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj" elismerés adományozásáról
42/2019. (IV.23.) "Téglásért Díszoklevél" elismerés adományozásáról
41/2019. (IV.23.) "Téglás Városért" - elismerés adományozásáról
40/2019. (IV.23.) Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
39/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda maximális csoportlétszám meghatározásáról
38/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévben indítható csoportok létszámának meghatározásáról
37/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévi nyitvatartási idejének meghatározásáról
36/2019. (IV.23.) Közlekedési tábor költségeihez való hozzájárulásról
35/2019. (IV.23.) Helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
34/2019. (III.26.) Önkormányzati ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2019. (III.26.) Dr. Székely Szilárd fogorvossal történő előszerződés megkötéséről
32/2019. (III.26.) Dr. Szilágyi Zsolt fogorvossal kötött szerződés megszüntetéséről
31/2019. (III.26.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
30/2019. (III.26.)

Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról

29/2019. (III.26.) Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
28/2019. (III.26.) Az Önkormányzat 2019. évi közművelődési munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
27/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
26/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójának elfogadásáról
25/2019. (III.26.) Civil szervezetek támogatásáról
24/2019.(III.26.) A közfoglalkoztatás 2018. évi teljesítéséről, a 2019. évi tervekről
23/2019. (III.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről
22/2019. (III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
21/2019. (III.26.)

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

20/2019. (III.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 9/2019. (II.26.) számú határozat módosításáról
19/2019. (II.26.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről
18/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
17/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról
16/2019. (II.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
15/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
14/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról
13/2019. (II.26.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
12/2019. (II.26.) Az önkormányzati intézmények elhelyezéséről, az intézmények székhelyei és telephelyei meghatározásáról
11/2019. (II.26.) 2019. évi járási startmunka pályázatokról
10/2019. (II.26.) Az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
9/2019. (II.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2019. (II.26.)

Beruházási hitel felvételéről a Csokonai utca szil

';