74/2019. (VIII.26.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázat benyújtásáról
73/2019. (VIII.26.) A „Zöld város kialakítása Tégláson” elnevezésű projekthez szükséges önerő biztosításáról
72/2019. (VIII.26.) A „Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson” elnevezésű projekthez szükséges önerő biztosításáról
71/2019. (VIII.26.) A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
70/2019. (VII.19.) A Románia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Programhoz való pályázati csatlakozás visszavonásáról
69/2019. (VI.26.) Közszolgálati díj odaítéléséről
68/2019. (VI.26.) A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából történő önkormányzati vagyonkezelésbe vonásáról
67/2019. (VI.26.) Az Ördögmotolla Néptáncegyüttes nyári táboroztatásának támogatásáról
66/2019. (VI.26.) A Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévi óvodai munkatervéhez fenntartói javaslatról
65/2019. (VI.26.) A Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
64/2019. (VI.26.) Az Európai Mobilitási Hét kezdeményezéshez történő csatlakozásról
63/2019. (VI.26.) 2019. évi „Nyári diákmunka” foglalkoztatási programról
62/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében képzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
61/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében rendezvényszervezési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról
60/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt megvalósításával összefüggésben közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges bíráló bizottsági tag delegálásáról
59/2019. (VI.17.) „Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával” elnevezésű projekt közbeszerzési eljárásához kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyásáról
58/2019. (V.28.) „Pedagógiai díj” adományozásáról
57/2019. (V.28.) Belterületi utak, járdák felújítására irányuló pályázat benyújtásáról
56/2019. (V.28.) Badacsonytomaji Önkormányzati Üdülő 2019. évi üdülési díjának megállapításáról és üdülési szabályzatának elfogadásáról
55/2019. (V.28.) WiFi4EU csatlakozási pontok kijelöléséről
54/2019. (V.28.) Téglási Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
53/2019. (V.28.) Téglási Települési Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
52/2019. (V.28.) Temető előtti útszakasz tulajdonjogának rendezéséről
51/2019. (V.28.) Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról
50/2019. (V.28.) A civil szervezetek 2018. évi költségvetési támogatásának felhasználásáról
49/2019. (V.28.) Gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről
48/2019. (V.28) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról, az ügyintézésről, a törvényesség helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
47/2019. (V.28.) Téglás Városi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzéséről
46/2019. (V.28.) Téglás város közrend-és közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
45/2019. (IV.23.) Dr. Székely Szilárd fogorvossal történő feladatellátási szerződés megkötéséről
44/2019. (IV.23.) "Sport Díj" elismerés adományozásáról
43/2019. (IV.23.) "Egészségügyi-, és Szociális Ellátásért Díj" elismerés adományozásáról
42/2019. (IV.23.) "Téglásért Díszoklevél" elismerés adományozásáról
41/2019. (IV.23.) "Téglás Városért" - elismerés adományozásáról
40/2019. (IV.23.) Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
39/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda maximális csoportlétszám meghatározásáról
38/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévben indítható csoportok létszámának meghatározásáról
37/2019. (IV.23.) Bárczay Anna Városi Óvoda 2019/2020. tanévi nyitvatartási idejének meghatározásáról
36/2019. (IV.23.) Közlekedési tábor költségeihez való hozzájárulásról
35/2019. (IV.23.) Helyi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
34/2019. (III.26.) Önkormányzati ingatlan elbirtoklásával kapcsolatos döntés meghozataláról
33/2019. (III.26.) Dr. Székely Szilárd fogorvossal történő előszerződés megkötéséről
32/2019. (III.26.) Dr. Szilágyi Zsolt fogorvossal kötött szerződés megszüntetéséről
31/2019. (III.26.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról
30/2019. (III.26.)

Az óvodai felvételi időpont elfogadásáról

29/2019. (III.26.) Az óvodai felvételi körzethatár megállapításáról
28/2019. (III.26.) Az Önkormányzat 2019. évi közművelődési munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
27/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2019. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadásáról
26/2019. (III.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény beszámolójának elfogadásáról
25/2019. (III.26.) Civil szervezetek támogatásáról
24/2019.(III.26.) A közfoglalkoztatás 2018. évi teljesítéséről, a 2019. évi tervekről
23/2019. (III.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ tevékenységének értékeléséről
22/2019. (III.26.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról
21/2019. (III.26.)

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

20/2019. (III.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 9/2019. (II.26.) számú határozat módosításáról
19/2019. (II.26.) Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezéséről
18/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról
17/2019. (II.26.) A Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról
16/2019. (II.26.) A Téglási Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
15/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
14/2019. (II.26.) A Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról
13/2019. (II.26.) A Téglási Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
12/2019. (II.26.) Az önkormányzati intézmények elhelyezéséről, az intézmények székhelyei és telephelyei meghatározásáról
11/2019. (II.26.) 2019. évi járási startmunka pályázatokról
10/2019. (II.26.) Az Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
9/2019. (II.26.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8/2019. (II.26.)

Beruházási hitel felvételéről a Csokonai utca szilárd útburkolattal történő lefedéséhez

7/2019. (II.26.)

Városi Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról

6/2019. (I.30.) Vevőkövetelések behajtatlan követeléssé nyilvánításáról
5/2019. (I.30.)

A 0167/39 hrsz-ú kivett közút belterületbe vonásáról

4/2019. (I.30.) A Téglási Bölcsőde nyári tanszünet alatti zárva tartásáról
3/2019. (I.30.) Az iskola felvételi körzethatárának megállapításáról
2/2019. (I.30.) A szünidei gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének meghatározásáról
1/2019. (I.18.) "Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról

 

';