Sajtóközlemény

 

BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE TÉGLÁS TELEPÜLÉSEN CÍMŰ PROJEKT INDÍTÁSA (2023.04.15.)

Kedvezményezett: TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Téglás Város Önkormányzata támogatást nyert az TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi közutak fejlesztése című felhívás keretein belül. Az Önkormányzat a TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026 kódszámú projekt keretében 350 millió Ft vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást fordíthat a belterületi utak fejlesztésére.  

Támogatási szerződés száma: TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00026

Kedvezményezett: TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

      

Téglás Város Önkormányzatának a projekt megvalósításával célja az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolattal nem rendelkező belterületi földutak korszerűsítése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása és a csapadékvíz elvezetés kialakítása, korszerűsítése. A fejlesztések kijelölése során fontos szempont volt az elmaradott területekről a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása és meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése.

 

A projekt keretében a meglévő földutak (szilárd burkolattal nem rendelkező utcák) burkolattal történő kiépítése történik meg, illetve megvalósul a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz elvezetése.

 

A fejlesztés az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását és csapadékvíz elvezetésének kiépítését tartalmazza:

  • Az Újvárosi utcán a tervezett útburkolat 365 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A 0+000 – 0+172 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg a K szegély mellett víznyelőket kell elhelyezni. A 0+172 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetést, melyek az útburkolat szélétől 1,0 m távolságra kerülnek kialakításra.
  • A terveken és a meglévő engedélyen a Nyár utca felújítása is szerepel, de a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt a Nyár utca nem képezi a projekt részét, nem kerül megvalósításra.
  • A Hétvezér utcán a tervezett útburkolat 274 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. A 0+000 – 0+066 km szelvények között zárt csapadékvíz elvezetés valósul meg. A 0+066 km szelvény után szikkasztó árkok biztosítják a csapadékvíz elvezetését.
  • A Felszabadulás utcán a tervezett útburkolat hossza 243 fm. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. Az útpadkák kialakításával a koronaszélesség 7,0 m, kétirányú forgalom lebonyolítására alkalmas. Az útburkolat és a nemesített útpadka 4,5+1,25=5,75 m szélességű járható felületet biztosít. A K-szegély mellett, a mélypontokon (0+029 és 0+072) víznyelőket kell elhelyezni.
  • A Szegfű utcán a tervezett útburkolat 282 fm hosszú, egyenes vonalvezetésű. Az útburkolat egyenes vonalvezetéssel épül a Hős utca csomópontjában meglévő aszfaltburkolatig, melynek geometriai méretei megfelelőek, átépítése nem szükséges. Az egységes szegélyezés kialakítása, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a meglévő burkolat K-i szélén K- szegélyt kell építeni. A Hős utcánál meglévő útburkolat és a Temető utca sárrázó burkolata között a tervezett út egyenes vonalvezetéssel épül, szintben csatlakozva a meglévő aszfaltburkolatokhoz. A meglévő mechanikai stabilizáció geometriai kialakítása, valamint teherbírása nem megfelelő, ezért elbontásra kerül. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 3,5 m. A K-szegély mellett víznyelők épülnek, melyeket szikkasztó ládákba kell kötni.
  • Az Egyetértés utcán a tervezett útburkolat 318,35 fm hosszú, két egyenes és egy íves szakaszból áll. Vonalvezetését a tervezési szakasz elején a Böszörményi út és a Hétvezér utca csatlakozása, valamint az utcában a közművek helyzete határozza meg. A tervezett aszfaltburkolat szélessége a teljes tervezési szakaszon 4,5 m. A szelvényezés szerinti bal oldalon (vízelvezetési okok miatt) K-szegély épül, a 0+261 km szelvényig. A K-szegéllyel nem határos burkolatszéleken süllyesztett útszegély támasztja meg az aszfalt burkolatot.
  • A Szabadság utca 3,2-3,4 m szélességű aszfaltburkolattal rendelkezik. Az aszfaltburkolat a Nyárfa utcáig megfelelő állapotú, a bal burkolatszélen repedések találhatóak. A Nyárfa utca utáni szakaszon a burkolat leromlott, állapotából a teherviselő réteg elégtelenségére lehet következtetni. Az utólagos közmű bekötéseknél süllyedések figyelhetőek meg. A tervezett út hossza 866,04 m, a tervezett burkolat szélessége 3,0 m. A Nyárfa utcáig (0+000 – 0+368) a bal burkolatszélen süllyesztett útszegélyt kell építeni, a burkolatot 1,0 m szélességben el kell bontani, majd a szegélyezéshez igazodva teljes pályaszerkezetet kell építeni.  Az aszfaltburkolatot profilba kell marni, majd új kopóréteget kell teríteni. A Nyárfa utcát követő szakaszon (0+368 – 0+866,04) a burkolatot teljes szélességében el kell bontani, a bontás után teljes pályaszerkezetet kell építeni, 3,0 m burkolatszélességgel. A burkolat mindkét szélén süllyesztett útszegély épül. A Kun Béla utca nem rendelkezik szilárd útburkolattal, az utcában 20,0 m hosszon 3,0 m szélességű sárrázó burkolatot kell kiépíteni. A burkolatszéleket R=5m sugarú ívekkel kell csatlakoztatni. A Szabadság utcában, a teljes építési hosszon, a szelvényezés szerinti bal oldalon 1,0 m szélességű nemesített útpadkát kell építeni.

A projekt által elért várható eredmények:

A fejlesztés eredményeként a település elmaradott területeiről a településközpont, illetve a közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítmények jobban megközelíthetők. A lakóterületekkel való kapcsolatok jelentősen javulnak, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése valósul meg. Téglás Város Önkormányzata elkötelezett a fenti célok elérésében.

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2025. október 31.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A projektről bővebb információt a http://www.teglas.hu oldalon olvashatnak.

';