Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

 

Tájékoztató

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. március 21-én (csütörtökön) 15 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

 • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • Elfogadták a közfoglalkoztatás 2023. évi teljesítéséről szóló beszámolót;

 

 • A civil szervezetek 2023. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadását követően megállapították a 2024. évi támogatások mértékét;

 

 • Jóváhagyták a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház beszámolóját és elfogadták a 2024. évi munkatervét;

 

 • Döntöttek arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja változatlan maradjon;

 

 • Jóváhagyták a Hajdúsági és Bihari Vízközmű Szolgáltató Társulási tanács megszüntetéséről szóló határozatot és elfogadták a megszűnésről szóló megállapodást;

 

 • Döntöttek feladat-ellátási szerződés megkötéséről 2024. május 1-jétől háziorvosi praxisváltás miatt;

 

 • A Badacsonytomaji Önkormányzati üdülő 2024. évi üdülési napi díját 4000.- Ft összegben állapították meg;

 

 • Módosították a fejlesztésekhez kapcsolódó pénzügyi előirányzatokat, és a kerékpárút felújítása mellett az Úttörő utcai javítási munkálatokra csoportosítottak fedezetet;

 

 • Meghatározták a címzetes igazgatói díj összegét;

 

 • A Képviselő-testület egyetért a gyermekvédelmemmel kapcsolatos jogszabályok szigorításával a pedofil jellegű bűncselekmények elkövetésének visszaszorítása érdekében, amit nyilatkozatban megerősített;

 

 • Beépítetlen terület értékesítéséről döntöttek, mely – telekalakítást követően – építési telek kialakítására lesz alkalmas;

 

 • Állami tulajdonban lévő ingatlanok térítésmentes átvételét kezdeményezték az útépítésekhez szükséges területek megszerzése érdekében.

 

Téglás, 2024. március 22.

 

Szilágyi József László

jegyző

';