Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

Tájékoztató

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. február 22-én (csütörtökön) 15 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott üléséről


Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

 • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • Elfogadták az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, mely stabil és erős költségvetésben a város működésének és fejlesztésének pénzügyi fedezete biztosítva van;

 

 • A pénzügyi tranzakciók gazdaságossá tétele érdekében a készpénzes kifizetések csökkentéséről önkormányzati rendeletet alkottak;

 

 • Töröltek egy kormányzati funkció-kódot a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet mellékletéből;

 

 • Megállapították 5 évre terjedően az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit;

 

 • Elfogadták a 2024. évi járási startmunka pályázatot, mely az eddigi gyakorlatnak megfelelően folytatná a közmunka-programokat;

 

 • Megtárgyalták város területén működő egyesületek tájékoztatóit a 2023. évi tevékenységükről, eredményeikről;

 

 • Elfogadták az Önkormányzat 2024. évi közművelődési programját, meghatározták a városi rendezvényeket;

 

 • Meghatározták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2024/2025. nevelési évi működési rendjét, mely szerint az óvodai beiratkozásra április 24-25-én 8-16 óra között kerül sor az óvodavezető irodájában, a nyitva tartás változatlan marad. A nyári bezárás alatt (július 22-augusztus 9.) a napi egyszeri gyermekétkezés továbbra is megoldott lesz. Az óvoda által indított csoportok száma továbbra is 10 csoport, melyekben a felvehető maximális gyermeklétszám 28 fő. Az Óvoda felvételi körzethatára továbbra is Téglás közigazgatási határával megegyező marad;

 

 • Elfogadták a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi szolgáltatási tervét;

 

 • Lezárták a partnerségi egyeztetést a Helyi Építési Szabályzat hibajavítás miatti - soron kívüli - módosításával kapcsolatban;

 

 • Tudomásul vették polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatáról adott tájékoztatót, mely szerint valamennyi vagyonnyilatkozat határidőre beérkezett, és azok megfelelnek a formai, alaki elvárásoknak.

 

Téglás, 2024. február 23.

Szilágyi József László

                                                                                                                      jegyző

';