TÁJÉKOZTATÁS az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmáról

TÁJÉKOZTATÁS

az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmáról,

a kerti hulladék elhelyezésének lehetőségéről


 

 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete, a levegő tisztaságának védelme érdekében a tűzgyújtás tilalmára vonatkozóan az alábbiakat írja elő:

 

„9. § (1) A város területén tilos az avar és a kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése.

(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen, másodsorban a szervezett lakossági szemétszállítás keretében kerüljön elszállításra az ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel is megsemmisíthetők.

(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.”

 

A tilalom megsértése levegővédelmi bírság kiszabásához vezet.

 

Az ingatlanokon keletkező zöldhulladék szombati napokon 9.00 – 16.00 óra között térítésmentesen elhelyezhető a Böszörményi utcai volt hulladéklerakó telep északi oldalán lévő területre, mely a Szellegföldi út felől közelíthető meg.

Ez a lehetőség kizárólag a zöldhulladékra vonatkozik, így kommunális hulladék, valamint építési törmelék lerakása tilos!

 

A levegő védelme és az egészséges lakókörnyezet biztosítása érdekében, kérjük az ingatlanok használóit, hogy az avar és kerti hulladék kezeléséről a fentiek szerint gondoskodjanak.

 

A fenti hulladékok nyílt téri égetése esetén, munkanapokon 8-16 óra között bejelentés tehető a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz a 06 20 361 2281 telefonszámon.

 

 

Szilágyi József László

              jegyző

';