Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató


 

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. november 16-án (csütörtök) 15 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott üléséről

 

 

 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

  • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • Megválasztották a jövő évi önkormányzati választásokon városunkban működő Helyi Választási Bizottság tagjait, akik az ülésen ünnepélyesen letették az esküt;

 

  • Elfogadták Téglás Város teljes közigazgatási területre készülő Településrendezési Eszközei részeként elkészült környezeti értékelést;

 

  • Jóváhagyták Téglás Város településszerkezeti terv és településszerkezeti terv leírását, valamint elfogadták Téglás Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet;

 

  • Megalkották a Városi Piac működésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletet;

 

  • Jóváhagyták a Fogorvosok rendelési idejének módosítását 2024. január 1-jétől;

 

  • Jóváhagyták a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnéséről 2023. december 31-ével, valamint a demens személyek nappali ellátásának 2024. február 1-jei felvételéről, és ugyanezen ellátások változásai miatt jóváhagyták a Hajdúhadházi Mikrotérségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításait;

 

  • Módosították a személyi használatba adott önkormányzati gépjármű elszámolását;

 

  • Működési hozzájárulást szavaztak meg a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére annak megszüntetése érdekében.

 

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen:

 

  • Elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat.

 

 

Téglás, 2023. november 17.

 

Szilágyi József László
      jegyző

';