Felhívás a Bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetéhez

HIRDETMÉNY

 

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00641-1/2023. ügyiratszámú szakmai segítségnyújtásának megfelelően, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről, új önkormányzati rendelet-tervezet került előkészítésre.


 

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint, az önkormányzatnak rendelete megalkotása előtt a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét ki kell kérnie. A rendelettervezetről a helyben szokásos módon hirdetményt kell közzétenni, amelyben határidő kitűzésével fel kell hívni az érdekképviseleteket véleményük közlésére.

Az érdekképviseleti szervek véleményüket 2023. szeptember 28-án 12.00 óráig küldhetik meg a jegyzo@teglas.hu e-mail címre.

 

Téglás, 2023. szeptember 19.

 

Szilágyi József László

jegyző

 

Előterjesztés a lakások és helyiségek bérbeadását, elidegenítését szabályozó önkormányzati rendelet elfogadására

 

 

';