Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. március 31-én (péntek) 9.00 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

 • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • Megszüntették Dr. Pétery Zoltán fogorvossal kötött szerződést 2023. április 30-ával a praxis értékesítése miatt, és jóváhagyták az új szerződés megkötését Dr. Vinnai Patríciával 2023. május 1-től;

 

 • Módosították házasságkötés helyi szabályairól szóló rendeletben szabályozott, a házasságkötés helyének és idejének függvényében kialakított díjakat, és elfogadták az egyes családi események lebonyolításának szabályairól szóló rendeletet;

 

 • Módosították közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet, a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelettel összhangban;

 

 • Elfogadták a Téglás 63/A erdészeti azonosítóval nyilvántartott erdőrészleten lévő faállomány értékesítésére beérkezett ajánlatot;

 

 • Jóváhagyták a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját;

 

 • Döntöttek a Nyárias utca és a Nyár utca kialakításával kapcsolatos telekalakításokról;

 

 • Elfogadták a közfoglalkoztatás 2022. évi teljesítéséről szóló beszámolót;

 

 • Elfogadták a civil szervezetek 2022. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót és döntöttek a 2023. évi támogatásukról;

 

 • Jóváhagyták a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi beszámolóját, a 2023. évi munkatervét és szolgáltatási tervét;

 

 • Elfogadták a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló módosító rendeletet;

 

 • A Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház részére a pályagondoki feladatok ellátására előirányzatot biztosítottak;

 

 • Hozzájárultak a felnőtt háziorvosok rendelési időbeosztásának módosításához 2023. május 1-től;

 

 • Határozatot hoztak a Téglás Városi Sportegyesület tulajdonát képező egyes eszközök átvételéről.

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen:

 

 • Visszavonták 1 pályázónak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójában megállapított ösztöndíját.

 

 

 

Téglás, 2023. március 31.

 

 

Szilágyi József László

                                                              jegyző

';