Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. szeptember 29-én (csütörtök) 1500 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

  • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • Elfogadták a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévi tevékenységéről és az 2022/2023 tanév beindításáról szóló tájékoztatót.

 

  • Elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2022/2023-as nevelési évi munkatervét, és felkérték az intézmény vezetőjét mérje fel a nyári szünetre vonatkozó lakossági igényeket az intézmény bezárásával kapcsolatos döntés meghozatalához.

 

  • Jóváhagyták Téglás Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását.

 

  • Módosították az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet, az ingatlanok értékesítéséhez kapcsolódó értékbecslés szabályainak tekintetében.

 

  • Módosították a települési támogatás helyi szabályairól szóló rendeletet, a 70 év felettieket érintő támogatás ügyintézésének egyszerűsítése érdekében.

 

 

  • Elfogadták a Téglási Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását új jegyzői hatáskör rögzítése miatt.

 

  • Határoztak a Nyár u. szélesítésével kapcsolatos terület tulajdonjogára irányuló kérdésben.

 

  • Határozatot hoztak a külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat megvalósításával kapcsolatban. A Nyárias út tervezett 1,5 km-es szakaszának burkolását – a tulajdonosok hozzájárulásainak elmaradása miatt – elvetették, és felkérték a polgármestert, hogy vizsgálja meg másik megvalósítási nyomvonal lehetőségeit.

 

  • Módosították a civil szervezetek 2022. évi támogatását elfogadó határozatot, és céltartalékba helyezték a Városi Sportegyesület részére megállapított és még kifizetésre nem került támogatás előirányzatát.

 

Téglás, 2022. szeptember 30.

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';