Tájékoztatás az ingatlanok és az előttük lévő közterület rendben tartásáról

Tisztelt Lakosság!

 

A tavasz beköszöntével növekedésnek indult a növényzet a kertekben és az ingatlanok előtti közterületen. A rendezett településképet rontják azok az ingatlanok, amelyeknek területe vagy az előttük lévő közterület elhanyagolt, gondozatlan.


 

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendelete szerint, az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan telekhatárától az úttestig terjedő teljes terület, – ide értve a járdát, a nyílt árkot és ennek műtárgyait is – tisztántartásáról, kaszálásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

Az ingatlan használója köteles az ingatlanát rendben tartani, az aktuális növényápolási feladatokat, különösen a fű folyamatos kaszálását, az ingatlan gyomtalanítását elvégezni.

 

Az ingatlan használójának kötelessége továbbá az ingatlan előtti szakaszra terjedően a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.

A Dózsa György utcai, a Böszörményi utcai, az Erdő utcai, a Temető utcai (Szegfű és Kossuth Lajos utca közötti szakasza), a Bóti utcai (Tóthfalussi és Stadion utca közötti szakasza), a Stadion utcai, a Nádas utcai, a Bocskai és a Barátság utca közötti, valamint ez utóbbi folytatásában haladó Barátság utcai, a Barátság és a Vasút utca közötti vízelvezető árkok tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete szerint, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít és 50.000 Ft-g terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki az általa használt ingatlan rendben tartásáról, az aktuális növényápolási feladatok elvégzéséről, különösen a fű folyamatos kaszálásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, az ingatlan gyommentes állapotban tartásáról nem gondoskodik.

 

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy az ingatlanuk és az előtte lévő közterület tisztán és gyommentesen tartásáról, a fű rendszeres nyírásáról, valamint a lehulló csapadék zavartalan elvezetése érdekében az ingatlanuk melletti vízelvezető árkok és átereszek tisztántartásáról folyamatosan gondoskodjanak.

 

 

Szilágyi József László

  jegyző

';