Tájékoztató

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

 

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. október 21-én (csütörtök) 15.00 órakor
a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

  • elfogadták Szabó Csaba polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • döntöttek a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosításokról, módosításokról;

 

  • elfogadták a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről készült beszámolót;

 

  • döntöttek a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázat kiírásáról;

 

  • megállapították, hogy a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete a 2022/2023-as tanévben is Téglás közigazgatási területe;

 

  • kinevezték a Téglási Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatóját 5 év időtartamra;

 

  • módosították a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szabályzatát;

 

  • döntöttek Dr. Gál Róza gyermek háziorvos feladatellátási szerződésének rendelési időt érintő módosításáról.

 

 

 

Téglás, 2021. október 22.

 

Szilágyi József László

       jegyző

';