Illegális hulladéklerakók felszámolása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására a Belügyminisztérium pályázatot írt ki, melynek keretében az önkormányzati tulajdonú területekre lerakott hulladékok összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére vehető igénybe központi költségvetési támogatás.


Kérjük a lakosságot, hogy akinek tudomása van önkormányzati tulajdonú területen (pl. dűlőutakon, illetve azok mentén) illegálisan lerakott hulladékról, úgy azt beazonosítható módon (lehetőség szerint fényképfelvétellel és a találás helyének megjelölésével), legkésőbb 2020. október 25. napjáig jelezze a Téglási Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Településüzemeltetési Irodája felé személyesen, vagy a penzugy@teglas.hu e-mail címen.

 

Téglás, 2020. október 15.

 

Szilágyi József László
 jegyző

 

';