Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. február 23-án (csütörtök) 15.00 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

 • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • Elfogadták Téglás Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését;

 

 • Jóváhagyták az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket, ami Csokonai utca, a 4-es főút melletti ipari park, és a LED-es közvilágítás viszonylatában áll fenn;

 

 • Módosították a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról és azok adományozásáról szóló rendeletet, hogy életszerűbb és rugalmasabb legyen az elismerés rendszere;

 

 • Elfogadták a környezet védelméről és a köztisztaságról szóló rendelet módosítását, ami szabályozza a mobil hangreklámot, és az állattartásból eredő kötelezettségeket;

 

 • Módosították a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendeletet;

 

 • Módosították a Téglás Városi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratát, kiegészítették az intézmény tevékenységeit a sporttelep és létesítményei üzemeltetésére és hasznosítására vonatkozó feladatokkal;

 

 • Elfogadták a 2023. évi járási startmunka pályázatát, szociális, mezőgazdasági, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra vonatkozó programokkal;

 

 • Nem fogadták el a Téglás Városi Sportegyesület 2022. évi tevékenységéről, eredményeiről szóló beszámolót és az Önkormányzat 2023. február 28-al felmondta a Sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodást;

 

 • Meghatározták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2023/2024-es nevelési évi működési rendjét, mely szerint az óvodai beiratkozásra április 25-26-án 8.00-16.00 óra között kerül sor az óvodavezető irodájában. A nyitvatartási idő, az indítható csoportok száma, és a csoportlétszám, valamint a felvételi körzethatár változatlan marad;

 

 • Elfogadták az Önkormányzat 2023. évi közművelődési és szolgáltatási tervét, meghatározták a városi rendezvényeket;

 

 • Elfogadták az államháztartáson kívülről érkező forrás átadását, mely a Zacskókerti utak tulajdonjogának megszerzéséhez kapcsolódik;

 

 • Döntöttek állami tulajdonban lévő, Téglás, Kossuth Lajos utca 100/B. szám alatti ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről;

 

 • Jóváhagyták az ukrajnai kárpátaljai Szürte községgel kötendő testvértelepülési együttműködési megállapodást;

 

 • Döntöttek megbízási szerződés kötéséről ingatlan értékesítése céljából;

 

 • Pályázat kiírásáról döntöttek a Téglás 63/A erdőrészlet faállományának értékesítése érdekében versenyeztetés útján;

 

 • Az Önkormányzat és intézményei számára 2024-2026-os földgáz és villamosenergia évre közbeszerzési eljárás lefolytatására a Sourcing Hungary Kft.-t bízták meg, és ennek megfelelően módosították a 2023. évi Közbeszerzési Tervet.

 

 

Téglás, 2023. február 24.

 

Szilágyi József László

jegyző

';