Tájékoztatás a családi földgázfogyasztói kedvezmény igénybevételére vonatkozó jogszabályi feltételek változásáról

A Kormány - 2023. január 10. napjával - a fogyasztókra nézve kedvezőbben állapította meg a hatósági bizonyítvány kiállításának feltételeit.


 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

 

A Kormány - 2023. január 10. napjával - a fogyasztókra nézve kedvezőbben állapította meg a hatósági bizonyítvány kiállításának feltételeit, így amennyiben a lakás eleget tesz az OTÉK 105. § szerinti feltételeknek, nem kell figyelembe venni az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására (pl. az egybenyitás tilalmára) vonatkozó követelményeket.

 

A kérelem a továbbiakban is írásban nyújtható be Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) épületén lévő postaládába való helyezéssel, e-mail útján (teglasph@teglas.hu) , valamint e-papíron, vagy személyesen.

 

A hatósági bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelem nyomtatvány az önkormányzat honlapján (teglas.hu) a Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek/Hatósági bizonyítvány kiállítása menüpontban érhető el, vagy beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában.

 

A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező, de az abban szereplő adatokat a kérelemnek tartalmaznia kell.

 

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';