Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.


 

Tájékoztató

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. december 15-én (csütörtök) 11.00 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről

 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

  • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • Elfogadták az Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi üléstervét és Téglás Város Önkormányzatának belső ellenőrzési tervét;

 

  • Jóváhagyták a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítást, amire az energiaválság kezelése miatt volt szükség, ez fedezetet biztosít az intézmények fűtési rendszereinek hőszivattyúval való kiegészítésére és a konyhai alapanyagok beszerzésére;

 

  • Döntöttek a Nádas utcai ingatlanok, és a Zacskókerti út kialakításához szükséges ingatlanok megvásárlásáról;

 

  • Hozzájárultak további 1 évre az ÉRV Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötéséhez, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére;

 

  • Elfogadták az Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodás meghosszabbítását, mely az orvosi ügyeleti rendszer ellátására vonatkozik 2023. január 31-ig;

 

  • Döntöttek a Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesületnek nyújtott támogatásból vásárolt honfoglalás kori ingóságok és viseletek önkormányzati tulajdonba vételéről;

 

  • Meghatározták az Önkormányzat intézményeiben a 2023. évi engedélyezett létszámot.

 

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen:

 

  • Döntöttek a Kulturális és Művészeti díj odaítéléséről.

 

 

Téglás, 2022. december 16.

 

 

Szilágyi József László

                                                                                                              jegyző

';