Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. november 24-én (csütörtök) 15.00 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

  • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • Elfogadták a helyi adókról szóló rendelet módosítását, mely szerint 14 év után megemelésre került az építményadó mértéke:

- külterületen 1.500 Ft/m2;

- belterületen: 1.000 Ft/m2;

- az új építményeket az első három adóévben – a korábbi adómértékkel megegyező – kedvezményes: 500,- Ft/m2-es adómérték terheli 2023. január 1. napjától.

 

  • Módosították a köztemető használatának rendjéről szóló rendeletet, a jogszabályok változásainak megfelelő szabályozások megállapítása érdekében.

 

  • Jóváhagyták a 2023. január 1-től érvényes étkeztetési nyersanyagnormák összegét, és ennek megfelelően módosították a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletet.

 

  • Elfogadták Téglás Város új, teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszközeinek előzetes véleményeztetését, ezzel lezárultak a HÉSZ előzetes eljárásai.

 

  • Hozzájárultak a Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséhez.

 

  • Közigazgatási szünetet rendeltek el a Téglási Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22 – 2023. január 6-ig.

 

  • Elfogadták az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását, amit szervezeti- és jogszabályi változások tettek szükségessé.

 

  • Szabó Csaba polgármester kérelmére, – aki lemondott a 2022. évi jutalmazásáról – előirányzatok közötti átcsoportosításról döntöttek, mely szerint annak összege szociális célra kerül felhasználásra.

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen:

 

  • Két téglási hallgatónak állapítottak meg ösztöndíjat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatuk alapján.

 

 

Téglás, 2022. november 25.

 

Szilágyi József László
             jegyző

';