Lakossági tájékoztató

Tájékoztatás

a házszámtáblák kihelyezéséről


 

Tisztelt Lakosság!

 

Településünkön esetenként tapasztalható, hogy a házszámok egyáltalán nem vagy nem megfelelő módon kerülnek kihelyezésre, ami rendkívüli módon megnehezíti a betegszállítók, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a postai szolgálat, valamint a közüzemi szolgáltatók munkáját.

 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 15/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete 14. § (1)-(2) bekezdései szerint, a házszámot jelző táblát az ingatlan utcafronti kerítésére vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról, a házszámtábla elhelyezésére kötelezett személynek kell gondoskodnia, saját költségén.

 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 22/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít az az ingatlan használó, kezelő, ennek hiányában az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik.

 

A kötelezettségét elmulasztó személlyel szemben figyelmeztetésnek, vagy természetes személyek esetén ötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

 

Figyelemmel arra, hogy Téglás Város Önkormányzata 2022. évben gondoskodott az utcanév táblák kihelyezéséről, kérem az ingatlanhasználókat, hogy legkésőbb 2022. december 31. napjáig gondoskodjanak a házszámtábla fentiek szerinti kihelyezéséről, cseréjéről, pótlásáról.

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';