Lakossági tájékoztató földgázfogyasztási kedvezményről

Tájékoztatás

a családi földgázfogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmény igénybevételéről


Tisztelt Lakosság!

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerint, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

 

A lakossági fogyasztó a hatósági áron igénybe vehető mennyiség és az ingatlan lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult kedvezményes áron földgázt vételezni.

A hatósági bizonyítvány csak a földgáz kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.

A lakossági fogyasztó a kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából – büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával – benyújtja a jegyző által kiadott hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

Az egyetemes szolgáltató az így meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza.

 

Ha a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget, a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

A kérelem írásban nyújtható be Téglási Polgármesteri Hivatal (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) épületén lévő postaládába való helyezéssel, e-mail útján (teglasph@teglas.hu) , valamint e-papíron is.

 

A hatósági bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelem nyomtatvány az önkormányzat honlapján (teglas.hu) a Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek/Hatósági bizonyítvány kiállítása menüpontban érhető el, vagy beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 8. számú irodájában.

 

A kérelem nyomtatvány használata nem kötelező, de az abban szereplő adatokat a kérelemnek tartalmaznia kell.

 

A kérelem elbírálását helyszíni szemle előzi meg, melyet követően – a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – a hatósági bizonyítvány kiállításra kerül, amennyiben az ingatlanban lévő lakóegységek külön-külön megfelelnek az önálló lakás rendeltetési egységre vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

 

 

 

Szilágyi József László
jegyző

 

';