Népszámlálás

A 2018. évi CI. törvény alapján Magyarországon a 2022. október 1-jén fennálló állapot alapulvételével a
TERMÉSZETES SZEMÉLYEKRŐL ÉS A LAKÁSOKRÓL
NÉPSZÁMLÁLÁST ÉS LAKÁSSZÁMLÁLÁST

tart a Központi Statisztikai Hivatal.


';