F E L H Í V Á S a parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

 

Az idei aszályos időjárás lassította a parlagfű növekedését, melynek következtében a növény a virágbimbós állapotát augusztus hónapban éri el.

Ezért kiemelten fontos, hogy azok az ingatlanhasználók, akik eddig elmulasztották a földterületükön a parlagfű lekaszálását, a saját és hozzátartozóik, valamint a településen élők egészségének védelme érdekében haladéktalanul, de legkésőbb augusztus 26. napjáig erről gondoskodjanak, majd a terület parlagfű mentes állapotát a vegetációs időszak végéig (október közepéig) tartsák fenn.


Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A parlagfű irtásra vonatkozó kötelezettség teljesítésének ellenőrzését hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője, külterületen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.

 

Azzal szemben, aki elmulasztja a parlagfű elleni védekezést, növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege - a szennyezett terület nagysága alapján - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

 

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén - a növényvédelmi bírság kiszabásán túl - közérdekű védekezés (a parlagfűvel fertőzött ingatlanon a parlagfű irtása) elrendelésére is sor kerül.

Ebben az estben - a bírságon felül – a közérdekű védekezés költsége is a földhasználót terheli, amely a bírsággal együtt köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.

 

A parlagfűvel fertőzött:

  • belterületi ingatlanokat (utca és házszám megjelölésével) a jegyző felé az 52/384-312 telefonszámon, valamint a hatosagiirodavezeto@teglas.hu e-mail címen,
  • külterületi ingatlanokat (helyrajzi szám megjelölésével) a megyei kormányhivatal felé az 52/505-833 telefonszámon, valamint a foldmeresfoldugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail címen

lehet bejelenteni.

 

Külterületi ingatlan beazonosításához a Téglási Polgármesteri Hivatalban kérés esetén segítséget nyújtunk.

 

 

Szilágyi József László

   jegyző

';