„Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére” című pályázati program megvalósulása

   A Bárczay Anna Városi Óvoda sikeresen pályázott a „Speciális fejlesztést célzó programok támogatása”  című  NTP-SPEC-21-0087   kódszámú pályázati programban, melyet a  Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter (továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján hirdetett meg.


   A „Gyereklabda program a sporttehetségek fejlesztésére” című pályázat a Támogató döntése alapján 1 125 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A program kezdete: 2021. november

A program befejezési ideje: 2022. június 30.  

     Az óvodai sporttehetség kibontakoztató program megvalósulása a tehetségazonosítással, beválogatással vette kezdetét, melyet a tudatosan, célirányosan egymásra épülő mozgásfoglalkozások, szabadidős tevékenységek követtek. A változatos mozgásformát, ingergazdag, játékos feladatokat, örömteli mozgást és folyamatos tevékenykedtetést tartalmazó, változatos eszközök felhasználását biztosító mozgásfoglalkozások belső és külső helyszíneken (udvar, tornaszoba, műfüves pálya) mozgásfejlesztő műhelymunka keretében valósultak meg. A támogató környezet megteremtése aktív részvételre inspirálták a gyerekeket, miközben megtapasztalták a mozgás örömét, mozgásélményt, az együttmozgás közösségformáló erejét. A labdával végzett játékok, labdatechnikai elemek alkalmazása, a labdás sportágakhoz szükséges készségek megalapozását, speciális testi képességeik fejlesztését, fejlődését segítették elő. A változatos, pályázati forrásból is vásárolt mozgásfejlesztő eszközök biztosították a megfelelő mennyiségű és erősségű mozgásimpulzust, a gyerekek speciális képességeinek megmutatkozását és fejlődését. A sportfoglalkozások kiegészültek kognitív képességek fejlesztését célzó kiscsoportos foglalkozásokkal meglévő, illetve pályázati pénzből vásárolt fejlesztőjátékok segítségével, illetve digitális kompetenciafejlesztéssel. Feszültség-, szorongás-, stresszkezelési lehetőségek megismerése külön foglalkozás, illetve beiktatott játékok segítségével az óvoda pszichológusának bevonásával valósult meg. A jóga foglalkozások is ezt a célmegvalósulást segítették. Az önértékelési képességek alakítása a foglalkozások során folyamatos volt nevelői biztatással, megerősítéssel, foglalkozás végi önértékelés lehetőségének a megteremtésével. A lazító tevékenységek: meseelőadás megtekintése, drámajátékos foglalkozás, mesefeldolgozás, kézműves tevékenységek, könyvtári kiruccanás, népi gyermekjátékok megismerése a gyermekek személyiségének komplex fejlődését segítették: kommunikáció, érzelmi intelligencia, tolerancia, együttműködés, társas készségek fejlődését biztosították. A szabadtéri kirándulások: erdei, állatkerti, gyári séta új élményekkel, ismeretekkel gazdagította, személyiségében erősítette, közösséggé formálta a programban résztvevő gyermekeket. A szülőknek szóló ismeretátadó workschop két alkalommal került megrendezésre. Két meghívott szakember meggyőző előadása a tehetséggondozás fontos kérdéseiről elgondolkodtatta a szülőket, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett az előadások hasznosságáról, melyhez az előadás végi tanácsadással is hozzájárultak az előadók A program megvalósítása során a gyermekek sikerélménnyel gazdagodtak, nőtt mozgásbátorságuk, bővült sportágakkal kapcsolatos ismereteik, pozitív személyiségfejlődésen mentek keresztül. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyt kaptak a fejlődéshez, a bennük szunnyadó tehetségcsírák kibontakoztatásához, pozitív élményekkel és érzelmekkel gazdagodtak. A szülők és gyermekek körében végzett elégedettségi felmérések bizonyították a program hatékonyságát.

                                                                               

Gerhardt Veronika óvodapedagógus

Veresné Hevesi Zsuzsánna intézményvezető

 

                                                       

 

';