OPUS TITÁSZ-közlemény

 

VEZETÉKKÖZELI NÖVÉNYZET METSZÉSE, ELTÁVOLÍTÁSA, GALLYAZÁS


 

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás- megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló NGM rendeletben* foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani.

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

 

 

Távolságok értelmezése

A minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

Érdemes erre mar a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

 

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül lévő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél, állapotuknál (pl. korhadt, beteg fa) fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó - akár csak néhány perces - áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akar többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

 

 

FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS

Az élet- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a gallyazási munka előtt a feszültségmentesítés elvégzése, és a munkálatok alatti szakfelügyelet, amit térítésmentesen biztosítunk. Kérjük ügyfeleinket, hogy írásban jelentsek be - az aramhalozat@eon.hu. vagy az araminfo@eon.hu email címen** - a munkavégzés tervezett dátumát legalább 35 naptári nappal hamarabb.

 

 

A GALLYAZÁS FOLYAMATÁNAK RÉSZLETEI

Érdemes meg időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem társaságunk kezdi meg a munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltakban meghatározott műszaki előírások alapján, az élet- és balesetveszély elhárítása érdekében végezzük el, és nem a tulajdonos esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülnek.

Kérjük együttműködésüket abban, hogy a gallyazást végző munkatársaink részére lehetővé teszik az ingatlan területére való bejutást.

A gallyazás során levágott ágak, gallyak a terület tulajdonosát illetik meg. A lenyesett növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa nem mond le ró1a - rendezetten kell otthagynunk (a biztonsági övezet határán kívül). A hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát nem veszélyeztetheti, és nem rakható le olyan helyre, ahol elhelyezése kárt okozhat. Ha a helyszínen veszélymentes lerakásra nincs lehetőség, a hulladékot el kell szállítani és arra alkalmas helyen kell tarolni, errő1 az ingatlantulajdonost értesíteni kell.

A levágott növényi hulladékot - ha az ingatlan tulajdonosa (kezelője) írásban lemond a felhasználásáról - a tulajdonossal egyeztetett módon a helyszínről folyamatosan elszállítjuk:

    • belterületen el kell szállítani a munkaterületről és arra alkalmas helyen kell tárolni;
    • külterületen el kell szállítani a munkaterületről, vagy a helyszínen aprítani kell es elteríteni.

 

 

Ezúton is kérjük a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok együttműködését azért, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

 

 

A gallyazás során számítunk segítségükre, köszönjük együttműködésüket!

 

 

 

 

 

*A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosművek, a termelői, magán- es közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről sz6l6 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy az OPUS TITÁSZ Zrt. nevében és képviseletében az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. jár el.

 

';