Tájékoztató Képviselő-testületi ülésről

 

Tájékoztató

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2022. június 23-án (csütörtök) 15.00 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen:

 

  • Elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • Elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda beszámolóját és javaslatot tettek a 2022/2023. nevelési év óvodai munkatervéhez;

 

  • Lezárták Téglás város településrendezési tervének – az építési telkek beépítési mélységére vonatkozó – módosítási folyamatában a partnerségi véleményezési eljárást, és – a szakhatóságok véleménye alapján – döntöttek a környezeti vizsgálat mellőzéséről;

 

  • Elfogadták a Nyárias úttal kapcsolatos telekalakítási határozatot, miszerint a már megépült útszakasz mellett rendezik az érintett ingatlanok tulajdonjogát;

 

  • Elfogadták az Ebrendészeti Telep 2021. évi működéséről szóló beszámolót, és módosították a telep Szervezeti és Működési Szabályzatát;

 

  • Meghosszabbították egy évvel Téglás Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy között létrejött „Ingyenes ingatlan használati szerződés” hatályát, mely az iskola angol nyelvi lektora és családja számára biztosít elhelyezést;

 

  • Elfogadták az orvosi ügyelet ellátására az Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködési megállapodás 2022. október 31-ig történő meghosszabbítását;

 

  • Egysége szerkezetbe foglalták a gyermekorvosi feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést;

 

  • Elfogadták a Téglási Városi Sportegyesülettel kötendő együttműködési megállapodást;

 

Zárt ülésen döntöttek:

 

  • Helyi elismerés adományozásáról.

 

 

Téglás, 2022. június 24.

 

Szilágyi József László
jegyző

 

';