F E L H Í V Á S a parlagfű elleni védekezésre

Tisztelt Lakosság!

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.


A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés a tulajdonos, használó kötelezettsége.

 

A parlagfű virágzás megakadályozása érdekében kérjük, hogy az ingatlanok tulajdonosai, használói:

  • 2022. június 20-30. között ellenőrizzék, hogy található-e azon parlagfű,
  • amennyiben igen, gondoskodjanak arról, hogy a parlagfű június 30-ig lekaszálásra kerüljön, majd
  • az első vágástól számított 3 hét múlva ismét ellenőrizzék a területet és parlagfű esetén gondoskodjanak az irtás haladéktalan elvégezéséről, melyet követően
  • a területet 3 hetenként ellenőrizzék és a parlagfű irtását a vegetáció végéig (október közepéig) folyamatosan végezzék el.

 

 

A parlagfű irtásra vonatkozó kötelezettség végrehajtására irányuló helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője, külterületen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya végzi.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.

 

Azzal szemben, aki elmulasztja a parlagfű elleni védekezést, növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege - a szennyezett terület nagysága alapján - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

 

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén - a növényvédelmi bírság kiszabásán túl - közérdekű védekezés (a parlagfűvel fertőzött ingatlanon a parlagfű irtása) elrendelésére is sor kerül.

Ebben az estben - a bírságon felül – a közérdekű védekezés költsége is a földhasználót terheli, amely a bírsággal együtt köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.

 

Kérjük a belterületi és külterületi ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy parlagfű irtási kötelezettségüknek - településünk lakossága egészségének védelme érdekében - a parlagfű vegetációs ideje alatt folyamatosan tegyenek eleget!

 

A parlagfűvel fertőzött:

  • belterületi ingatlanokat (utca és házszám megjelölésével) a jegyző felé az 52/384-312 telefonszámon, valamint a hatosagiirodavezeto@teglas.hu e-mail címen,
  • külterületi ingatlanokat (helyrajzi szám megjelölésével) a megyei kormányhivatal felé az 52/505-833 telefonszámon, valamint a foldmeresfoldugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail címen

lehet bejelenteni.

 

Külterületi ingatlan beazonosításához a Téglási Polgármesteri Hivatalban kérés esetén segítséget nyújtunk.

 

 

Szilágyi József László
   jegyző

';