Hirdetmény

Téglás Város Településrendezési Eszközeinek (helyi építési szabályzat előírásának pontosítása) módosítása főépítészi eljárásrend szerint


Ezúton értesítem a Tisztelt érintett lakosságot és partnereket, hogy Téglás Város helyi építési szabályzatának módosítása készül

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján készül a tervmódosítás.

A tervmódosítás államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes Településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján, úgynevezett állami főépítészi eljárásrendben készül.

A helyi építési szabályzat témája a következő: Lakóterületen belüli építési telkekre vonatkozó építési helyet meghatározó előírások pontosítása.

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének Téglás Város településfejlesztési koncepciójával integrált településfejlesztési stratégiájával, és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról szóló 10/2017. (VI.21.) önkormányzati rendelete szerint történik a településrendezési eszköz módosítás partnerségi véleményeztetése

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX törvény, valamint a a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) korm. rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, Téglás Város lakosságát, érdekképviseleti szervezeteket, a civil szervezetek, a településen bejelentett székhelyű és a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezeteket, a településen működő vallási közösségeket, hogy a településrendezési terv módosítás partnerségi véleményezése elkezdődött.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje – 15 nap, azaz

2022. 05.30.-tól - 2022.06.14.-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, elektronikusan benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet. E – mai cím: muszak@teglas.hu

Önkormányzatunk a lakossági egyeztetést lakossági fórum helyett

elektronikus úton teszi lehetővé a fent jelzett időpontban

Az elektronikus véleményezés az 546/2020 (XII.2.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép – védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 2.§ (1) b) és C) pontja alapján történik.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag, a helyi építési szabályzat módosítás témájával kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, elektronikus úton benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk észrevételeit, véleményeit!

A rendelet-tervezetet és mellékletét ide kattintva érheti el.

Téglás, 2022. május 30.

 

Szabó Csaba

polgármester

';