Tájékoztatás

 

Tájékoztatás az ebek 2022. évi összeírásáról


 

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) szerint, a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebek összeírására az állatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően, erre a célra készített „EBÖSZEÍRÓ ADATLAP – 2022.” elnevezésű nyomtatvány ebenként való kitöltésével kerül sor.

Az adatlap egy példányát a Téglási Krónika 2022. januári számával együtt, eljuttattuk valamennyi háztartás részére, de az beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 6. szobájában (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.), továbbá letölthető az önkormányzati weboldalról:www.teglas.hu/Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek menüpontból, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.

 

A papír alapon kitöltött és aláírt adatlapot a Téglási Polgármesteri Hivatal épületén (Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) található postaládába kell helyezni, vagy elektronikus úton a teglasph@teglas.hu e-mail címre elküldeni, legkésőbb 2022. június 30. napjáig. Az elektronikus úton küldött adatlapot nem kell aláírni.

 

Az ebösszeírás eredményes végrehajtása érdekében kérjük, hogy akik a háztartásukban nem tartanak ebet, szíveskedjenek az adatlap legalsó rovatát kitölteni és azt az önkormányzathoz a fentiek szerint eljuttatni.

 

Az Ebösszeíró Adatlap leadására vonatkozó határidő eltelte után, a Téglási Polgármesteri Hivatal 2022 július-augusztus hónapokban a helyszínen fogja ellenőrizni, hogy a háztartásokban tartott ebek bejelentésre kerültek-e.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az állatvédelmi törvény szerint az eb tulajdonosa/tartója köteles a megjelölt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint, aki a kötelező adatszolgáltatást elmulasztja 90.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot arról, hogy 2022. március 31. napjáig, 680 háztartásból 807 db ebösszeíró adatlap került benyújtásra a Téglási Polgármesteri Hivatalhoz.

 

Az adatlap kitöltését és benyújtását határidőben teljesítő lakosok együttműködését ez úton is megköszönjük!

 

 

Szilágyi József László

   jegyző

Ebösszeíró adatlap

';