Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

TÁJÉKOZTATÁS

 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. február 24-én (csütörtök) 1500 órakor

 a Városháza Tanácstermében tartott üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták a polgármesteri tájékoztatót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • elfogadták az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, ami előreláthatólag stabilan biztosítja a fejlesztésekhez szükséges önerőt;

 

 • megállapították az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek öt évre várható összegét;

 

 • módosították az Önkormányzat Szervezési és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet;

 

 • módosították a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet, mely szerint a továbbiakban az ingatlanok rendeltetésének megváltoztatása esetén is le kell folytatni a településképi egyeztetési eljárást;

 

 • elfogadták a 2022. évi járási startmunka pályázatot, a korábbi évek közmunka-programjainak megfelelő szerkezetben;

 

 • elfogadták a Téglási Városi Sportegyesület beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről;

 

 • változatlan tartalommal fogadták el a Bárczay Anna Városi Óvoda működésével kapcsolatos rendelkezéseket, és az óvodai beiratkozást

 

2022. április 25 – 26. -án, 8.00 – 16.00 óra között határozták meg.

 

 • elfogadták az Önkormányzat 2022. évi közművelődési programját, és meghatározták a városi rendezvényeket;

 

 • döntöttek újabb ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről a Nyár utca és a Nádas tér kialakításával kapcsolatban;

 

 • megválasztották a 2022. évi országgyűlési választások és országos népszavazás lebonyolításához a helyi szavazatszámláló bizottsági tagokat/póttagokat;

 

 • elfogadták a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázathoz-, valamint a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázathoz a tartozó önerő biztosítását;

 

 • hozzájárultak a Kisréti ingatlanok belterületbe vonásához;

 

Különfélék napirendi pontban Ádámné Györgyi Erika a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 2022. január 31-ig valamennyi képviselő és a polgármester leadta az éves vagyon-nyilatkozatát, melyeket a bizottság leellenőrzött és mindent rendben talált.

 

Téglás, 2022. február 25.

 

 

Szilágyi József László

                                                                                                                        jegyző

';