Tájékoztatás az ebek 2022. évi összeírásáról

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt Ebtartók!

 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: állatvédelmi törvény) szerint, a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat, ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.


 

Tekintettel arra, hogy legutóbb 2019 évben került sor az ebek összeírására, az idén ez újra szükségessé vált.

A COVID vírus okozta járványhelyzetben, az ebek összeírására nem a tartás helyszínén, hanem az állatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően, erre a célra készített „EBÖSZEÍRÓ ADATLAP – 2022.” elnevezésű nyomtatvány ebenként való kitöltésével kerül sor.

 

Az adatlap egy példányát a Téglási Krónika januári számával egy időben eljuttatjuk valamennyi háztartás részére, de az beszerezhető a Téglási Polgármesteri Hivatal 6. irodájában (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.), továbbá letölthető az önkormányzati weboldalról:www.teglas.hu/Polgármesteri Hivatal/Ügyintézési adattár és segédletek menüpontból, illetve nyomtatással, fénymásolással sokszorosítható.  

 

Ebösszeíró adatlap pdf

 

A papír alapon kitöltött és aláírt adatlapot a Téglási Polgármesteri Hivatal épületén (Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) található postaládába kell helyezni, vagy elektronikus úton a teglasph@teglas.hu e-mail címre elküldeni, legkésőbb 2022. március 31. napjáig. Az elektronikus úton küldött adatlapot nem kell aláírni.

 

Az állatvédelmi törvény szerint az eb tulajdonosa/tartója köteles a megjelölt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint, aki a kötelező adatszolgáltatást elmulasztja 90.000 Ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható.

 

Az ebösszeírás eredményes végrehajtása érdekében kérjük, hogy akiknek a háztartásában nincs eb, szíveskedjenek az adatlap legalsó rovatát kitölteni és azt az önkormányzathoz a fentiek szerint eljuttatni.

 

Tájékoztatjuk a Lakosságot arról, hogy az Ebösszeíró Adatlap leadására vonatkozó határidő eltelte után, a Téglási Polgármesteri Hivatal a helyszínen fogja ellenőrizni, hogy a háztartásokban tartott ebek bejelentésre kerültek-e.

 

 

Szilágyi József László

   jegyző

';