Lakossági tájékoztató Téglás város csatorna bekötési folyamatáról

Az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötésének folyamatáról az alábbiakban nyújtunk információt.
 

Lakossági tájékoztató Téglás város csatorna bekötési folyamatáról

 

Tisztelt Felhasználóink!

 

Téglás város szennyvízcsatorna-hálózatának és szennyvíztisztító telepének üzemeltetése 2022.01.01. napjától az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. feladata. Az alábbiakban tájékoztatjuk leendő Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a Magyar Állam és az Önkormányzat együttműködésével megvalósult projekt keretében épült új szennyvíz csatorna, és szennyvíztisztító telep próbaüzeme 2022. évben megkezdődik. Az ingatlanok szennyvízhálózatra történő rákötésének folyamatáról az alábbiakban nyújtunk információt.

 

Az érintettek rákötési igényüket, az alábbi címen található ügyfélszolgálati irodában, illetve az ÉRV ZRt. honlapjáról (https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/lakossagi-csatornabekotes/) letölthető „Megrendelő adatlap” kitöltésével jelezhetik. A kitöltött adatlap leadása a Hajdúhadházi ügyfélszolgálati irodában történhet, vagy postai úton eljuttatható Társaságunk alábbi címére.

 

A szennyvízcsatorna-hálózat kivitelezésével egy időben, a Vállalkozó által a telekhatáron 1 méteren belül elhelyezésre került a tisztítóidom. A házi szennyvízhálózat kiépítése, rácsatlakoztatása a tisztítóidomra az ingatlantulajdonos feladata.

Kérjük, hogy a házi szennyvízhálózat DN 110 KG-PVC vezetékből és a kereskedelemben kapható KG idomokból kerüljön kivitelezésre, a mellékelt vázlat alapján.

 

Az ivóvíz és szennyvíz bekötésekkel kapcsolatos részletes tájékoztatást, Tisztelt Felhasználóink az ÉRV ZRt. honlapján találhatják (https://www.ervzrt.hu/tajekoztatok/).

 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonost, hogy a saját kivitelezésben megépült szennyvízcsatorna építés szakszerűségére fokozattan ügyeljenek (lejtésviszonyok, vízzáróság).

 

Szeretnénk felhívni Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a meglévő szennyvízgyűjtő, szikkasztó medencék nem csatlakoztathatók a közüzemi szennyvízhálózathoz, azok megkerülése, átcsövezése szükséges a házi szennyvízelvezető rendszer átalakítása során!

 

Csapadékvíz bekötése a csatornahálózatba tilos!

 

Az elkészült csatlakozó vezeték műszaki átvételéért, az ÉRV ZRt. a próbaüzem indulásától számított első két hónapban nem számít fel műszaki átvételi díjat, ezzel is ösztönözve a mielőbbi csatlakozást. A második hónaptól kezdve a műszaki átvételért bruttó 6.850,-Ft/ingatlan díjat számolunk fel, amelyet a helyszíni műszaki átvétel során készpénzben, bevételi pénztárbizonylat ellenében kell kiegyenlíteni a Tisztelt Felhasználónak.

 

TOVÁBBI INFORMÁICÓ:

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Hajdúkerületi Szolgáltatási Üzem

Hajdúhadház
Vásár tér 6.

 

Tel.: +(52) 384-014

 

Ügyfélszolgálat nyitva tartása:      Hétfő – Csütörtök:      8:00 – 15:00 óráig

                                                          

 

ÉRV ZRt. HIBABEJELENTÉS:

                        

            Központi Diszpécserszolgálat

            Tel.: +36(80) 224-242/ 1-es menüpont

 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! Tisztelettel:

 

 ÉRV ZRt.

 
 
 
A szennyvízhálózatra való rákötéshez szükséges megrendelő adatlapot letölthetik az alábbi linkekről.
 

Megrendelő adatlap közműcsatlakozási kérelemhez szennyvíz

Szennyvízbekötés eseten benyújtandó dokumentáció

 

 
';