Tájékoztató

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-én (csütörtök) 1500 órakor
a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

Tájékoztató

 

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-én (csütörtök) 1500 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták Szabó Csaba polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

 • döntöttek a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadásáról;

 

 • elfogadták az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását;

 

 • döntöttek a Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv – beruházásokat érintő soron kívüli – módosításáról;

 

 • hozzájárultak a Közvilágítás korszerűsítéshez-, és Ipari Park vásárláshoz kapcsolódó hitelszerződés aláírásához, és a 826/3 helyrajzi számú ingatlanra történő jelzálogjog bejegyzéséhez;

 

 • döntést hoztak – az útépítésekhez kapcsolódóan – egyes ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséhez;

 

 • jutalmat állapítottak meg a polgármesternek a 2021. évi munkája elismeréséül;

 

 • döntöttek pályázatok benyújtásáról;

 

 • határozatot hoztak a viziközmű szolgáltatás jövőjével-, és a katasztrófavédelmi feladatok ellátásának támogatásával kapcsolatban.

 

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen

 

 • döntöttek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokról;
 • elbírálták a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői állására beérkezett pályázatot és 2022. január 1-től Imréné Molnár Tímeát bízták meg az intézményvezetői feladatok ellátásával;
 • kitüntetés adományozásáról döntöttek.

 

Téglás, 2021. november 26.

 

Szilágyi József László

jegyző

';