Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője

4243 Téglás, Kossuth u. 61. tel.: 52/384-312 fax: 52/384-409

e-mail: jegyzo@teglas.hu.

 

TÁJÉKOZTATÁS


 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. szeptember 23-án (csütörtök) 1500 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott soron következett üléséről

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen

 • visszatérítendő támogatást állapítottak meg a Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület számára programjaik megvalósításához.

 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót;

 

 • döntöttek a téglási 966, 967/1 valamint 967/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről;

 

 • módosították az Önkormányzat 2021. évi költségvetését;

 

 • átvezették az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint a helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendeleteken – a könyvtár alapító okiratának módosítása-, és az orvosi ügyeleti feladatellátás változása miatt – szükséges változásokat;

 

 • módosították az önkormányzati vagyongazdálkodást szabályozó helyi rendeletet és felhatalmazták a polgármestert az önkormányzati útépítésekhez és önkormányzati vagyonszerzésekhez kapcsolódó szerződések megkötésére;

 

 • megalkották a súlykorlátozással érintett helyi közutakra történő behajtás szabályairól szóló önkormányzati rendeletet;

 

 • elfogadták a II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről és az iskolai tanév indításáról szóló tájékoztatót;
 • elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda 2021/2022-es nevelési évre szóló munkatervét azzal a megkötéssel, hogy legkésőbb 2022. január 31-ig külön döntést hoz a fenntartó az intézmény nyári-szünet alatti működéséről;
 • döntést hoztak a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról;
 • döntöttek a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett víziközmű vonatkozásában a 2021-2035. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv, a felújítási és beruházási tervek elkészítéséről és benyújtásáról;
 • határoztak arról, hogy 2021. október 1-től az Alkotmány utca teljes szakaszán – a belterületen eltérő jelzés hiányában általánosan érvényes – 50 km/órás sebességhatár betartása legyen kötelező.

 

Téglás, 2021. szeptember 24.

Szilágyi József László

jegyző

';