Álláshirdetés - Téglási Polgármesteri Hivatal

Téglási Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.


A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

4243 Téglás, Kossuth utca 61.

 

Ellátandó feladatok:

Előirányzat nyilvántartás vezetése, negyedévenként a költségvetési rendeletmódosítás előkészítése. Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi könyvelés folyamatos egyeztetése. A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak rögzítése, bérkönyveléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Havi, negyedéves, éves zárási feladatokban való aktív részvétel, adatszolgáltatások teljesítése. Pénztárellenőri feladatok ellátása. Közreműködés a költségvetési rendelet tervezet előkészítésében, valamint a költségvetési beszámolók összeállításában. Költségvetési támogatások (normatíva) igénylése, az azokkal való elszámolás.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati főkönyvi könyvelésben szerzett gyakorlat
 • ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló iratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok - pályázati eljárásban való - kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi József László jegyző nyújt az 52/384-305-ös telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Személyesen: Szilágyi József László 4243 Téglás, Kossuth utca 61.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 30.

';