Álláshirdetés - Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Téglási Bölcsőde, Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat 

KISGYERMEKNEVELŐ

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű: 2021. 08. 16-2022. 02. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Fényes u. 9-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének gyermekek bölcsődei ellátásához kapcsolódó kisgyermeknevelő feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 - Középfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendelete szerint előírt szakképesítés

- magyar állampolgárság,

- szakmai önéletrajz,

- erkölcsi bizonyítvány,

- büntetlen előélet

- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

- nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Sőrésné Oláh Ágnes nyújt, a 06/52/583-086 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (4243 Téglás, Fényes u. 9-13.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 221/2021; valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő

- Elektronikus úton csaladsegito@teglas.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 12.

 

 

';