Tájékoztatás Képviselő-testületi ülésről

TÁJÉKOZTATÁS

 

a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. június 24-én (csütörtök) 1500 órakor

a Városháza Tanácstermében tartott üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

 • elfogadták Szabó Csaba polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról;

 

 • döntöttek az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, melyben új bizottsági struktúrát alakítottak ki, és lehetővé tették egy főállású alpolgármester megválasztását is;

 

 • módosították az Önkormányzati képviselők juttatásairól-, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről-, a köztisztviselők juttatásairól-, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeleteket;

 

 • döntöttek a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, melyben megállapították az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések körét;

 

 • egyhangúlag elfogadták a Bárczay Anna Városi Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót és fenntartóként javaslatot tettek a 2021/2022. nevelési év óvodai munkatervéhez;

 

 • határozat született beépítetlen terület – a Szilágyi Erzsébet és Új utca közötti korábbi átjáró – értékesítéséről;

 

 • jutalmat és béren kívüli juttatást állapítottak meg Szabó Csaba polgármester részére a Covid elleni védekezésben kifejtett munkájáért, valamint Téglás érdekében megválasztása óta tett erőfeszítéseiért;

 

 • döntést hoztak újabb közterületi játszótéri eszközök beszerzéséről;

 

 • támogatást szavaztak meg dr. Hollós János pápai prelátus, Téglás Város Díszpolgárának díszsírhelyre történő újratemetéséhez;

 

 • megválasztották Téglás város főállású alpolgármesterének Szegedi Attila önkormányzati képviselőt;

 

 • megállapították az alpolgármester tiszteletdíját, költségátalányát, módosították Kolompár László alpolgármester juttatásait;

 

 • megválasztották az új bizottsági struktúrában működő tagokat; Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (5fő) Elnök: Ádámné Györgyi Erika, Testületi tagok: Kiss Viktória Anna, Papp László, Nem testületi tagok: Petőházi Gabriella, Szarka Gyula; Humán Ügyek Bizottsága (5 fő) Elnök: Dr. Terjék László, Testületi tagok: Chebliné Kocsis Erzsébet, Kis Lászlóné, Nem testületi tagok: Tóthné Gudász Tünde, Petrovánszki Norbert;

 

 • megtárgyalták a háziorvosi ügyelet átszervezését, melyet 2021. július 1-től az Országos Mentőszolgálat fog biztosítani.

 

Az önkormányzati képviselők zárt ülésen döntöttek a közszolgálati díj odaítéléséről.

 

Téglás, 2021. június 25.

 

 

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';