Tájékoztatás

Tájékoztatás

Az ingatlanok és az azok előtti közterület rendben tartásáról


 

Tisztelt Lakosság!

 

A tavasz beköszöntével növekedésnek indult a növényzet a kertekben és az ingatlanok előtti közterületen.

A város belterületének rendezettsége, ápoltsága kihat a lakosság komfortérzetére, valamint a településen áthaladók itt lakókról alkotott véleményére.

A rendezett településképet rendkívüli mértékben rombolják azok az ingatlanok, amelyeknek területe vagy az előttük lévő közterület elhanyagolt, gondozatlan.

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-sa szerint, az ingatlan használója köteles gondoskodni az ingatlan telekhatárától az úttestig terjedő teljes terület, – ide értve a járdát, a nyílt árkot és ennek műtárgyait is – tisztántartásáról, kaszálásáról, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

Az ingatlan használója köteles az ingatlanát rendben tartani, az aktuális növényápolási feladatokat, különösen a fű folyamatos kaszálását, az ingatlan gyomtalanítását elvégezni.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A Rendelet 6. §-sa szerint, az ingatlan használójának kötelessége az ingatlan előtti szakaszra terjedően a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása.

A Dózsa György utcai, a Böszörményi utcai, az Erdő utcai, a Temető utcai (Szegfű és Kossuth Lajos utca közötti szakasza), a Bóti utcai (Tóthfalussi és Stadion utca közötti szakasza), a Stadion utcai, a Nádas utcai, a Bocskai és a Barátság utca közötti, valamint ez utóbbi folytatásában haladó Barátság utcai, a Barátság és a Vasút utca közötti vízelvezető árkok tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.

Kérjük az ingatlanok tulajdonosait, használóit, hogy az ingatlanuk és az ingatlanuk előtti terület tisztán és gyommentesen tartásáról, a fű rendszeres nyírásáról, valamint a lehulló csapadék zavartalan elvezetése érdekében az ingatlanuk melletti vízelvezető árkok és átereszek tisztántartásáról folyamatosan gondoskodjanak.

 

Téglás, 2021. május 12.

 

Szilágyi József László

  jegyző

                                                                              

';