F E L H Í V Á S

F E L H Í V Á S

a parlagfű elleni védekezésre


Tisztelt Lakosság!

 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikkének (1) bekezdése szerint: „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”

 

Az egészséghez való alapjog érvényesülése érdekében, ebben az időszakban a belterületi és külterületi ingatlanok használóinak (tulajdonos, haszonélvezeti jog jogosultja, bérlő, haszonbérlő) fontos feladata az allergén pollent termelő parlagfű elszaporodásának és virágzásának megakadályozása.

 

A parlagfű pollenje az arra érzékeny embereknél - akiknek a száma sajnos egyre emelkedik - súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének visszaszorítása törvényi kötelezettség.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A parlagfű ellen kézi gyomlálással, kaszálással és kapálással vagy vegyszeres gyomirtással kell védekezni. A parlagfű elleni védekezés a földhasználó kötelezettsége.

 

A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a Téglási Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: jegyző), külterületen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztálya (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) végzi.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni.

 

Azzal szemben, aki elmulasztja a parlagfű elleni védekezést, növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, melynek összege - a szennyezett terület nagysága alapján - 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.

 

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén - a növényvédelmi bírság kiszabásán túl - közérdekű védekezés (a parlagfűvel fertőzött ingatlanon a parlagfű irtása) elrendelésére is sor kerül.

Ebben az estben - a bírságon felül – a közérdekű védekezés költsége is a földhasználót terheli, amely a bírsággal együtt köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható.

 

Kérjük a belterületi és külterületi ingatlanok használóit, hogy parlagfű irtási kötelezettségüknek - településünk lakossága egészségének védelme érdekében - a parlagfű vegetációs ideje alatt folyamatosan tegyenek eleget!

 

A parlagfűvel fertőzött:

  • belterületi ingatlanokat (utca és házszám megjelölésével) a jegyző felé az 52/384-312 telefonszámon, valamint a hatosagiirodavezeto@teglas.hu e-mail címen,
  • külterületi ingatlanokat (helyrajzi szám megjelölésével) a megyei kormányhivatal felé az 52/505-833 telefonszámon, valamint a foldmeresfoldugy.debrecen@hajdu.gov.hu e-mail címen

lehet bejelenteni.

 

Külterületi ingatlan beazonosításához a Téglási Polgármesteri Hivatalban kérés esetén segítséget nyújtunk.

 

Téglás, 2021. május 12.

 

Szilágyi József László

   jegyző

';