FELHÍVÁS - Parlagfűirtás elvégzésére

Felhívás ajánlattételre

az önkormányzati ingatlanokon

parlagfű irtás elvégzésére


 

A Téglás Város Polgármestere – tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik elegendő személyi és eszköz kapacitással a parlagfű elleni védekezéshez - pályázatot ír ki a Téglás Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon a parlagfű irtás elvégzésére.

 

Az irtást fűkaszával, vagy szárzúzóval kell végrehajtani.

 

Az ajánlattevők köre: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek.

 

A megkötendő vállalkozási keretszerződés tervezetét az ajánlattételi felhívás 1. melléklete tartalmazza. A keretszerződés 2021. június 1. – 2021. november 30. közötti időtartamra szól.

 

Az ajánlatokat a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével személyesen, vagy postai úton zárt borítékban, a Téglás Város Polgármesteréhez (4243 Téglás, Kossuth Lajos utca 61.) 2021. május 25-én 16.00 óráig beérkezően kell benyújtani.

 

A borítékon kérjük olvashatóan tüntessék fel a következőket: Parlagfű irtás elvégzése – önkormányzati ingatlanokon.

 

A nyertes ajánlattevő közvetlenül értesítésre kerül.

 

Téglás, 2021. május 5.

Szabó Csaba

polgármester

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

 

FELHÍVÁS

 

 

';