Álláshirdetés - Polgármesteri Hivatal

Téglási Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
anyakönyvvezető
munkakör betöltésére.A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
4243 Téglás, Kossuth utca 61.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 25. pont
Ellátandó feladatok:
 Anyakönyvvezetői feladatok. Anyakönyvi bejegyzések megtétele, nyilvántartások vezetése, házasságkötések bonyolítása.
 Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok.
 Lakcím-nyilvántartással kapcsolatos önkormányzati feladatok (KCR).
 Választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos feladatok.
 Népesség-nyilvántartással összefüggő feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Főiskola, Anyakönyvi szakvizsga,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Jó kommunikációs készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Anyakönyvvezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 ECDL
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Iskolai végzettséget és szakképesítést, anyakönyvi szakvizsgát igazoló iratok másolata,
 Szakmai önéletrajz,
 Erkölcsi bizonyítvány,
 Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok - pályázati eljárásban való - kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi József László jegyző nyújt az 52/384-305-ös telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Téglási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61.)
 Elektronikus úton Szilágyi József László jegyző részére a jegyzo@teglas.hu e-mail címen keresztül.
 Személyesen: Szilágyi József László 4243 Téglás, Kossuth utca 61.


A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt.


A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 20.

';