Veszélyhelyzeti intézkedések

Tájékoztatás

a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról


A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerint a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadása esetén a védelmi intézkedések fokozatos enyhítésére kerül sor.

Tekintettel arra, hogy a fenti feltétel teljesült, a védelmi intézkedéseket az alábbiak szerint kell alkalmazni:

 

A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek.

 

Reggel 5 óra és este 9.30 óra közötti időben megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás

 

A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett.

 

A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

 

A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat.

 

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

 

Az üzletben tartózkodás szabályainak betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője is köteles gondoskodni.

 

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

  • a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,
  • a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,
  • az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

 

Az üzletben tartózkodók számánál nem kell figyelembe venni:

  • a 14. életévét be nem töltött kiskorút,
  • a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és
  • a fogyatékossággal élő személy segítőjét.

 

Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

 

A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

 

A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.) Korm. rendelet szerint 2021. április 19. napjától:

 

A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.

 

Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.

 

A részletes rendelkezéseket a Magyar Közlöny 2021. évi 51. száma tartalmazza.

 

 

Szabó Csaba

polgármester

 

 

';