Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tájékoztatás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tervezetéről


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben határozhatja meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

Annak érdekében, hogy az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott magatartási szabályok megszegése esetén szankció legyen alkalmazható, a Téglási Polgármesteri Hivatal elkészítette az ezt szabályozó önkormányzati rendelet tervezetét.

A rendelet-tervezet azokat a szabályszegéseket tartalmazhatja, amely magatartási szabályok betartása fontos a helyi közösség számára, és azok nem minősülnek bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, valamint azok elkövetőit magasabb szintű jogszabály nem fenyegeti ágazati (hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási, levegővédelmi, állatvédelmi, tűzvédelmi, zajvédelmi, növényvédelmi) közigazgatási bírság kiszabásával.

A rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőzően biztosítani kívánjuk azt, hogy arra a lakosok észrevételt, javaslatot tehessenek.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a rendelet-tervezet és az ahhoz kapcsolódó előterjesztés az önkormányzat honlapján (teglas.hu/önkormányzat/egyéb dokumentumok menüpontban, a 2021. évi dokumentumok cím alatt) elérhető. link

A témával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a jegyzo@teglas.hu e-mail címre kérjük megküldeni, legkésőbb 2021. május 31. napjáig.

 

Szilágyi József László

              jegyző

';