TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő egyes követelményekről.


Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszerről szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 7.1 pontja szerint:

 • a fa- és bokorcsoport területén gyep felszínborítás helyreállítása érdekében történő előkészítő beavatkozások kivételével bárminemű mezőgazdasági talajmunka végzése tilos,
 • fa- és bokorcsoportra vonatkozó fahasználat során a teljes naptári évben biztosítani kell azt, hogy fa- és bokorcsoport a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben meghatározott és feltüntetett, 100 négyzetméternél nagyobb, legfeljebb 5000 négyzetméter, jellemzően nem vonalas kiterjedéssel rendelkező, legalább 50%-ban fás szárú növényekkel borított terület maradjon, amely legalább 20%-ban, gyep felszínborítással is történő érintkezés esetén pedig legalább 50%-ban szántóval van körülvéve.
 • a magányosan álló fát kivágni nem lehet.

A Rendelet 1. melléklet 7.2. pontja szerint, fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.

A támogatás igénylésével érintett tábla vonatkozásában, a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra vonatkozó előírásoknak való meg nem felelés:

 • kismértékű:
 • annak hatása a kedvezményezett földterületére vonatkozik,
 • enyhén súlyos:
 • a területen lévő fa- és bokorcsoport legfeljebb 30 %-át érinti,
 • súlyos:
 • a területen lévő fa- és bokorcsoport több mint 30 %-át érinti,
 • a fa, bokor vagy sövény március 1. és augusztus 31. között kivágásra került,
 • maradandó:
 • a magányosan álló fa kivágásra került,
 • bokor vagy sövény március 1. és augusztus 31. között kivágásra került.

 

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint, ha a kedvezményezett nem tartja be az 1. számú mellékletben foglalt előírásokat, az előírások megsértésének naptári évében a számára nyújtandó, a Rendelet 3. § (1) bekezdésében felsorolt kifizetések teljes összege csökkentésre kerül.

 

Téglás, 2021. március 5.

Szilágyi József László
 jegyző

';