Tájékoztatás

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdonok megszüntetése


 

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 2021. január 1-i hatályba lépésével, megnyílt a lehetőség az osztatlan közös tulajdonban álló földek jogi megosztásának egy egyszerűbb, a tulajdonostársak megegyezésén alapuló eljárással történő rendezésére.

A törvény hatálya kiterjed valamennyi mező- és erdőgazdasági hasznosítású földre, kivéve a tanyákat és azokat a földeket, amelyek a fenti hasznosítástól eltérő alrészletet is magukban foglalnak, valamint a nem a fenti hasznosítású zártkerteket.

 

Megosztás útján történő megszüntetés

A megosztásra irányuló eljárás, a megosztási folyamat bejelentését (az erre irányuló kérelem 2021. május 23-a után nyújtható be), az egyezség létrehozását, a megosztási térképvázlat elkészítését és a változásoknak az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését foglalja magában. A bejelentést bármelyik tulajdonostárs megteheti az illetékes ingatlanügyi hatóság előtt.

A kezdeményező tulajdonostárs számára 90 nap áll rendelkezésre a tulajdonostársak közötti egyezség létrehozására és a megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges kérelem benyújtására. Az egyezség elfogadásához elegendő a tulajdonosok tulajdoni hányad szerinti egyszerű többsége.

A megosztás során kialakításra kerülő ingatlan szőlő, kert, gyümölcsös, nádas esetén 3000 m2-nél, szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület esetén 10 000 m2-nél, zártkerti ingatlan esetén 1500 m2-nél nem lehet kisebb területű.

 

Egyetlen tulajdonostárs általi bekebelezés révén való megszüntetés

Az egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vételre akkor kerülhet sor, ha az ingatlanból nem alakítható ki legalább kettő, rendeltetésszerű művelésre alkalmas nagyságú földterület. A bekebelezést bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti, azonban ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát, úgy arra az ingatlant a legnagyobb mértékben használó, ugyanolyan mértékű használat esetén pedig a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező, egyenlő tulajdoni hányadok esetén pedig a legfiatalabb tulajdonostárs lesz jogosult.

A bekebelező az ingatlan - értékbecslési ajánlatban megállapított - értékének megfelelő összeget köteles megfizetni a tulajdonostársak részére.

 

Kisajátítás útján történő megszüntetés

Bármely tulajdonostárs kezdeményezheti a Nemzeti Földügyi Központnál az ingatlan állam általi kisajátítását, amennyiben a közös tulajdon megosztással történő megszüntetése háromszori kísérlet ellenére két éven belül sem vezet eredményre és a tulajdonosok száma meghaladja a törvényben meghatározott mértéket.

 

További információ a Téglási Polgármesteri Hivatalban, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályán a kh.foldhivatal@hajdu.gov.hu email címen vagy az 52/505-801 telefonszámon kérhető.

 

Téglás, 2021. február 25.

Szilágyi József László

jegyző

';