Felhívás - Avar és kerti hulladék égetésének tilalma

 

FELHÍVÁS

az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmára


Tisztelt Lakosság!

 

A tavaszi kerti munkák végzésével összefüggésben ismételten felhívom a kerttulajdonosok figyelmét arra, hogy 2021. január 1. napjától tilos elégetéssel megsemmisíteni a kertben keletkező hulladékot.

Erre korábban lehetőséget biztosított Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok égetésének szabályairól szóló 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, azonban a rendeletalkotásra irányuló felhatalmazás megszűnésére figyelemmel a Képviselő-testület 2021. január 1. napjával hatályon kívül helyezte azt.

 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület elfogadta a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletet, melyben a levegő védelme érdekében az alábbi szabályokat írja elő:

„9. § (1) A város területén tilos az avar és a kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése.

(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen, másodsorban a szervezett lakossági szemétszállítás keretében kerüljön elszállításra az ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel is megsemmisíthetők.

(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.”

 

Mindezekre figyelemmel tilos a kertben keletkező hulladék (lágyszárú növényi maradványok, falevél, lemetszett gallyak) és bármilyen más hulladék nyílttéri elégetéssel való megsemmisítése.

A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben (kazán, kemence, sparhelt, kályha) elégethetők és nem tiltott a velük való tűzrakás a kerti sütés-főzéshez sem.

Ahol nem áll rendelkezésre olyan tüzelőberendezés, amelyben a lemetszett gallyak elégethetők (és azokra eltüzelési célból más személy sem tart igényt) komposztálással, vagy szervezett szemétszállítás keretében kell gondoskodni azok kezeléséről.

 

 

Szilágyi József László

jegyző

';