TÁJÉKOZTATÁS - TELEPÜLÉSKÉP

Tájékoztatás

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására irányuló előkészítés megkezdéséről


 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján tájékoztatást adok arról, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásában foglaltakra figyelemmel szükségessé vált a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása.

A módosítás a Rendelet közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvénynek, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek való megfelelését biztosítja, valamint hatályon kívül helyezésre kerülnek a helyi egyedi védett épület építészeti követelményeit meghatározó rendelkezések, mivel helyi egyedi védelem alatt álló épület nem került megjelölésre.

 

A Rendelet módosításával összefüggő véleményüket, javaslataikat legkésőbb 2021. január 25-én 16.00 óráig a jegyzo@teglas.hu e-mail címre küldhetik meg.

 

Téglás, 2021. január 15.

 

Szabó Csaba

polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ

';