Avarégetés - tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

az avar és a kerti hulladék égetésének tilalmáról


 

Tisztelt Lakosság!

 

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelet alkotásra irányuló felhatalmazás megszűnésére figyelemmel 2021. január 1. napjával hatályon kívül helyezte az avar és kerti hulladékok elégetését megengedő 12/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendeletet, egyben elfogadta a környezet védeleméről és a köztisztaságról szóló 19/2020. (IX.25.) önkormányzati rendeletet, melyben a levegő védelme érdekében, a tűzgyújtásra vonatkozóan az alábbi szabályokat írja elő:

 

„9. § (1) A város területén tilos az avar és a kerti hulladék égetéssel történő megsemmisítése.

(2) Az avar és a kerti hulladék kezelése, megsemmisítése elsősorban komposztálással történjen, másodsorban a szervezett lakossági szemétszállítás keretében kerüljön elszállításra az ingatlanról. A lemetszett gallyak tüzelőberendezésben való elégetéssel is megsemmisíthetők.

(3) Tilos nyílt téren vagy bármilyen tüzelő berendezésben veszélyes hulladékot, vagy égetése során veszélyessé váló anyagot (műanyag, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, száraz elem stb.) égetni.”

 

A levegő védelme és az egészséges lakókörnyezet biztosítása érdekében, kérjük a lakosságot, hogy az avar és kerti hulladék kezeléséről a fentiek szerint gondoskodjon.

 

 

Téglás, 2020. január 8.

 

Szilágyi József László

jegyző

 

 

 

';