Álláshirdetés - Ebrendész

Téglás Város Önkormányzata

pályázatot hirdet

ebrendészeti feladatok ellátására


 

 1. A pályázat kiírója: Téglás Város Önkormányzata (4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.)
 1. Pályázat célja:

A pályázat célja, hogy Téglás Város Önkormányzata ellássa az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatát, miszerint az önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, továbbá, hogy az önkormányzat biztosítsa, hogy a gazdátlanul kóborló ebek ne veszélyeztessék a település lakosainak testi épségét és egészségét.

A pályázat kizárólag a kóbor ebek befogására és a tartási helyre történő szállítására kerül kiírásra.

A befogott állatok – jogszabályban előírt – kötelező tartásáról-, nyilvántartásáról-, az állat tulajdonosának történő visszaszolgáltatásáról (a befogással kapcsolatos költségek megtérítése mellett) az Önkormányzat gondoskodik.

 1. Pályázati feltételek:
 1. az állatvédelmi-, állategészségügyi szabályok ismerete;
 2. a feladatellátáshoz szükséges szakmai képesítés (gyepmesteri vizsga) megléte, vagy a vizsga megszerzésének vállalása;
 3. a befogáshoz-, és szállításhoz szükséges eszközök megléte;
 4. helyismeret;
 5. ebtartási-, befogási gyakorlat.
 1. A szerződés határozatlan időtartamú.
 1. Pályázatnak tartalmaznia kell:
  1. szükséges képesítés meglétének igazolását, vagy annak megszerzésére tett nyilatkozatot;
  2. a feladatellátáshoz szükséges eszközök bemutatását, a befogás módszerének ismertetését;
  3. vállalkozói engedély másolatát / cég esetén cégkivonatot (amennyiben van);
  4. feladatellátást végző személy részéről erkölcsi bizonyítványt;
  5. a feladatellátás vállalt térítési díját (havi készenléti / rendelkezésre állási átalány + befogásonkénti díj megjelölésével);
  6. a tevékenység ellátásának eddigi referenciáit.
 1.  A pályázatok benyújtásának helye, módja és határideje:

Ajánlatokat írásban, vagy elektronikusan (polgarmester@teglas.hu) Téglás Város polgármesteréhez kell benyújtani 2021. március 31-ig. A beérkezett pályázatok legkésőbb 2021. április 10-ig kerülnek elbírálásra. A vállalkozói/megbízási szerződés megkötésére a bírálatot követően azonnal sor kerülhet. A kiírással kapcsolatos további információt Szabó Csaba polgármester, vagy Szilágyi József László jegyző ad (52/384-305).

A Pályázati kiíró fenntartja azon jogát, hogy amennyiben a megajánlott szolgáltatási díj nem megfelelő, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázati felhívás közzétételének időpontja: 2021. január 8. (www.teglas.hu)

 

';