Tájékoztatás - Karácsonyi csomagról

A karácsonyi ”ajándékcsomagnak” ismert juttatást a települési támogatás helyi szabályairól szóló helyi önkormányzati rendelet alapján biztosítja minden évben az önkormányzat a 70 életévet betöltött lakosainak.


A juttatást a szociális keretből biztosítja az önkormányzat, és mint szociális támogatásnak nincs adóvonzata.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa több önkormányzat esetében vizsgálta a helyben nyújtandó szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendeletet, és azokat a szabályozásokat, ahol a szociális ellátásokhoz való hozzáférés azon az alapon válik lehetővé, hogy az érintett valamilyen életkort elért, törvénysértőnek minősítette.

Indokolásában arra hivatkozott, hogy amennyiben az önkormányzati rendelet a támogatások feltételrendszerét jövedelmi és vagyoni viszonyokra tekintet nélkül állapítja meg, nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltaknak.

A régi szabályozás nem felelt meg a törvényi előírásoknak: „Évente egy alkalommal jövedelemvizsgálat nélkül természetbeni juttatásban részesíthetők a 70. életévüket betöltött személyek.”

Az önkormányzat két lehetőség közül választhatott, ha továbbra is biztosítani akarja ezt a támogatást:

  1. kiveszi ezt a támogatást a rendelt hatálya alól és személyi jellegű juttatásként „ajándékként” nyújtja az érintetteknek, ez esetben meg kell fizetnie ennek adóvonzatát is (ami a támogatási összegen felül további kb. 1,5 millió forint);
  2. továbbra is szociális alapon nyújtja, de kérelemre, és jövedelemvizsgálattal.

A képviselő-testület ez utóbbit választotta, és 285 ezer forintban határozta meg a jövedelemhatárt, melyig igényelhető a támogatás:

„Évente legfeljebb 10.000 Ft értékű természetbeni rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon 70. életévüket az adott év december 31. napjáig betöltő, Tégláson állandó lakóhellyel rendelkező személyek részére, akinek a jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a tízszeresét nem haladja meg.”

Bízunk benne, hogy a támogatás nyújtásához szükséges adminisztráció nem okoz problémát lakosainknak. A banki értesítőről egyedül a nyugdíjutalás összege releváns számunkra, minden további adat arról törölhető.

 

Szilágyi József László
jegyző

';