Tájékoztató

Tájékoztató

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. október 29-én (csütörtök)
a Városháza Tanácstermében tartott soron következő üléséről


 

Az önkormányzati képviselők nyílt ülésen

 

  • elfogadták Szabó Csaba polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az elmúlt testületi ülés óta történt fontosabb intézkedésekről;

 

  • megválasztották Chebliné Kocsis Erzsébet képviselőt az Ügyrendi-, valamint a Humán Ügyek Bizottsága tagjának, valamint Petőházi Gabriella a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság külsős tagja esküt tett a képviselő-testület előtt;

 

  • elfogadták az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, mely pontosítja és részletesen szabályozza a testületi ülés menetét;

 

  • döntöttek a közterületi térfigyelő rendszer újabb bővítéséről, és az ezt szabályozó önkormányzati rendelet-, valamint a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal kötött megállapodás módosításáról, amely – mint hatóság – jogosult kizárólag betekinteni a felvételekbe;

 

  • pályázat benyújtásáról született döntés a közterületi illegális hulladéklerakók felszámolására a „Tisztítsuk meg az országot!" elnevezésű program keretében;

 

  • döntöttek a költségvetés egyes kiemelt előirányzatainak átcsoportosításokról, illetve módosításáról;

 

  • módosították a Dózsa György utca végén található külterületi útra elnyert pályázattal kapcsolatos döntést az útépítés megvalósítása érdekében;

 

  • elfogadták a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót;

 

  • javaslatot tettek az iskola következő tanévi felvételi körzethatárára.

 

 

Téglás, 2020. október 30.

Szilágyi József László

jegyző

';