Közmeghallgatás - 2020

Polgármesteri tájékoztató


Közmeghallgatás 2020. október 13. (17.00)

 

Tisztelt téglási  polgárok!  Kedves Jelenlévők!

Ma egy éve annak, hogy Téglás Polgármestereként a településünkért dolgozhatok.

Gyorsan eltelt az idő, tavasztól, egy eddig ismeretlen, soha nem tapasztalt helyzetben kellett helyt állnunk. A munka nem állt meg folytattunk minden feladatellátást, mert az önkormányzatnak működnie kell.

 

Most nézzük át az elmúlt egy év legfontosabb eseményeit:

 

Átvettünk folyamatban lévő beruházásokat, melyeket be kellett fejezni.

 • Csokonai utca:
  A szilárd burkolat az önkormányzatunknak 61M Ft-ba került, melyhez 30M Ft hitelt kellett felvenni. A teljes beruházási költség 100M Ft volt, amihez 39M Ft-ot biztosított támogatásként a kormányzat.

 

 • A Zöld Város beruházás:

Megújultak a város központi parkjai és a Városi Mozi épülete. A 250M Ft beruházás 58M Ft önkormányzati forrás felhasználásával valósult meg.

 • A Mozi épülete elsősorban energetikailag újult meg. Az épület külső homlokzata és a födém is hőszigetelést kapott. Az épület nyílászáróit műanyag nyílászárókra cserélték ki. Az energetikai megújulás mellett megvalósult az épület akadálymentesítése is.

Mindezek mellett maradtak még hiánypótló beruházások, mint például a nézőtér átépítése, világítás és a hangosítás korszerűsítése, melyek révén lehetőség válik még több funkcióval megtölteni az épületet.

Az önkormányzat saját önereje 28M Ft volt ebben a beruházásban.

 

 • A városközpontban megújított zöldfelületek nagysága 1 hektár. A megújult és új burkolatot kapott felületek nagysága 6000 m2. A beruházás összértéke 172M Ft volt. A projekt révén teljesen átalakult a városközpont és egy modern hangulatos közparkban tudnak kikapcsolódni a téglási lakosok.

A főtér fejlesztését tovább folytattuk: utcabútorok, ivókutak, díszítő elemek, áramvételi helyek.

Murvás parkolót építettünk ki a Malom utca elején a városközpontba érkezők, a megújult irodaház és a társasházak lakói számára is.

Ezen a területen még egy játszóteret fogunk kialakítani.

- A Református Templom előtti térfejlesztés során játszótér és sétány került kialakításra a pályázatból, melyet az óvónők képességfejlesztő ugróiskolák felfestésével egészítettek ki. Megtörtént ennek is a bekamerázása, mellyel bízunk benne, hogy meg tudjuk őrizni állapotát.

 

 • Több mint 1000 méter új kerékpárút épült meg városunkban, a Szilágyi Erzsébet utcától a Kossuth Lajos u.-ig. 300 méter került felújításra a Liget utcától Hajdúhadház irányába. A beruházás teljes költsége 172M Ft volt, amiből közel 30M Ft saját forrás volt.

A Kossuth - Alkotmány utcai régi kerékpárút felújítása során tártuk fel, hogy szinte nincs alapja a kerékpárútnak, így nem lehet megfelelő minőségben javítani. A teljes útszakasz közel 4 km így annak újjáépítése több száz milliós nagyságrendű összeg.

 

 • E hónapban indítjuk a Külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat a 08/8 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utunkat érinti, mintegy 588 fm lesz aszfaltburkolattal ellátva.

 

 • Felújításra vár a régi 3 tantermes, palatetős épület. Jelenleg raktározásra és a közmunkások szociális szükségleteire használjuk. A felújítást követően a Városi Galéria, a helytörténeti kiállítás kerülhet itt elhelyezésére. Szociális blokkjából egy nyilvános WC kialakítása is lehetséges, mely kívülről közterületről nyílna.

 

 • A szépen felújított tereket tavasszal saját termesztésű bársonyvirágokkal ültettük be. Saját készítésű virágládákat helyeztünk ki. Most ősszel árvácskákat ültettünk.
  Városunk főútjait muskátlival ültettük végig.

A főtér mellett a Kossuth és az Alkotmány utcán több száz vérszilvafát telepítettünk. Sikeresen pályáztunk 30 db hársfa telepítésére, melyeket tavasszal ültetünk el.

 

 • A nagyobb zöldfelület gondozása és karbantartása megnövelte az önkormányzat feladatait. A parlagfű-mentesítést is sikeresen megoldottuk Téglás egész területén.

 

 • Sport,- szabadidő:
  • Február végén került átadásra sportpálya területén lévő Kondipark. 16M Ft támogatásból, önerő nélkül készült el. A létesítmény jó edzési lehetőséget biztosít a sportolni vágyók részére.
  • Az egészséges életmód és a sportolási lehetőségek fejlesztése kiemelten fontos az önkormányzat számára. A képviselő-testület 6 db kültéri ping-pong asztal elkészítésére biztosított forrást. Ezek elkészítése folyamatban van és a város több pontján kerül elhelyezésre.
  • Tavaly év végén Súlyemelőink részére új edzőterem került átadásra.
  • Városi Sportegyesületünk 156M Ft támogatást nyert egészségmegőrző-, sportra ösztönző programok szervezésére. A három megyét érintő 20 hónapon keresztül folyó kampány a foglalkozások mellett forrást biztosít sporteszközök beszerzésére is.

Sikeresen tárgyaltam a helyben adózó vállalkozókkal, így többmillió forint TAO támogatáshoz juttattam a Sportegyesületünket. A TAO-s pályázatokból, a sporttelep fejlesztésére, a rekortán pálya építésre, erdei futópálya kialakítására, fedett lelátók létesítésére, világítás bővítésére is szeretnénk forrásokat teremteni.

 

 • Közlekedésbiztonság
  • A központi kereszteződés biztonságosabbá tétele érdekében 5 db fekvőrendőr került kiépítésre az önkormányzati tulajdonú úton. Az előírt szabványoknak megfelelő terv alapján.

Tudjuk, hogy a legjobb megoldást a körforgalom kiépítése jelentené. Az csak központi finanszírozással kivitelezhető. Nagyságrendileg fél milliárd forintba kerülne. Az előzetes felmérés azonban azt is feltárta, hogy a körforgalom centrumát el kellene tolni a főtér parkja felé, mely a most megvalósult zöld város projekt miatt nem lehetséges.

  • A továbbiakban szeretnénk, ha 30 km/h-ra kerülne korlátozásra a Pozsár Gyula – Dózsa György utca Malom utca – Petőfi utca közötti szakasza, melyről nem az önkormányzat, hanem az Állami közút kezelője hoz döntést a szükséges hatásvizsgálatot követően.
  • Van néhány kereszteződés Tégláson, melyek nehezen beláthatók, ezekbe domború tükröket helyezünk ki a belesetek elkerülése érdekében.
  • Folyamatosan várjuk a lakosság jelzéseit a forgalomszervezési kérdésekben és az érintett lakosság – elsősorban az utcában lakók – véleményének kikérése után megvizsgáljuk a módosítási javaslatokat. Ilyen lakossági egyeztetéssel vált a Malom utca lakó-pihenő övezetté.
  • Tervben van 2 db fedett buszmegálló felállítása, melyek kivitelezéséhez megkértük az ajánlatokat.
  • Ajánlatokat kértünk 2 db fedett kerékpártárolóra, melyek közül az egyiket a főtér sarkában, a másikat az Alkotmány út elején a Böszörményi úti buszmegálló mellett helyezzük ki. Kialakítjuk ezekhez a térfigyelő kamerákat is, hogy biztonsággal ott tudják hagyni a buszhoz járó ingázók, kerékpárjaikat.
  • A térfigyelő kamera rendszerünket folyamatosan bővítjük, melyek pozitív hozadéka a jó közbiztonság megőrzése. A lángososnál történt betörés elkövetőjét a kamera felvétel alapján azonosították és néhány napon belül elkapták. Segítséget nyújt a felvétel egy balesetnél a szituáció tisztázásához is.
  • A rendőrséggel kapcsolatunk nagyon jó, rendszeresen végeznek járőrözést és sebességmérést Tégláson.
  • Még nincs lezárva a Hajdúhadházzal közös szennyvíztisztító telep és szennyvíz-csatornarendszer bővítése. Ami Tégláson a Városháza, Felszabadulás, Egyetértés, Újváros, Hétvezér, Annakert, Tavasz, Pipacs utcákat érinti. A munkaterület mellett élők türelmét kérjük. Az átadás-átvételt követően tudunk sort keríteni az utak gréderezésére, esetleg murvával történő feltöltésére. A csatornahálózat bővítése együtt járt az érintett utcák szélesítésével.
  • A Böszörményi és Határ utca közötti rész szélesítését folyamatosan végezni kell, mert Téglás erre tud tovább terjeszkedni.
  • A vasútállomás környékének a rendezéséhez is hozzákezdtünk. 2019. őszén egyeztető megbeszélést kezdeményeztünk az érintettekkel és lefektettük az alapokat terület tulajdonviszonyának megváltozásához. Az év végére a MÁV rendezni fogja a földhivatali térképen meglévő épületeinek feltüntetését, illetve az elbontott ingatlanjainak a törlését. Ennek megtörténte után megindítható a tulajdonba adási eljárás, vagy esetleg bérleti jogviszony létesítése, mely szintén egy hosszú folyamat.
  • Egy éve tárgyalásokat folytatunk a közvilágítás fejlesztéséről, annak érdekében, hogy megújuljon. A közvilágítás korszerűsítése kapcsán árajánlatokat és megtérülési számításokat kértünk különböző cégektől, LED-es lámpatestek felszerelésére és üzemeltetésére.

Az előzetes számítások és helyszíni bejárások azt mutatják, hogy nem elég a meglévő lámpatestek cseréje, annak bővítésére lenne szükség, hogy a város megvilágítottsága ne sakktáblaszerű legyen. Ezért árajánlatokat kértünk a meglévő közvilágítási hálózat bővítésére, a kompakt fénycsöves lámpák számának a növelésére. Ez alapos körültekintést igényel.

 

 • Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálatára 2016-ban kötöttünk szerződést.
  • Elkészült egy megalapozó tanulmány ezt követően kerülhet sor a tervek lakossági véleményezésére. Közzétételt követően várjuk a lakosság és a gazdálkodó szervek véleményeit, melyeknek a szabályozásba való beépítésére lehetőség nyílik.

Szeretnénk kialakítani egy kisebb gazdasági célú övezetet az Alkotmány utcai részen, ahol lehetősége lesz a vállalkozásoknak, gazdasági társaságoknak telephelyet létesíteni. Itt épült meg a Baptista konyha, mely a rendszerváltás óta a legnagyobb munkahely-teremtő beruházás városunkban. Mellette fitnesz központ épül.

  • Kisrét-Fenyves terület, belterületi minősítést kap annak érdekében, hogy beépülhessen.
  • Felülvizsgáljuk a kertségi rész beépítési módját és a legkisebb teleknagyságot, hogy a most épülő közműhálózattal érintett telkek is minél vonzóbbak legyenek a Tégláson való letelepedésre.

 

 

 • Jelenleg Téglás lakosságszáma – a sikeres városmarketing tevékenységnek köszönhetően is – erőteljesen növekszik. Január óta 5%-kal nőtt a népesség. Sokan szeretnének ide költözni, folyamatos az érdeklődés, hiszen Debrecenhez és Nyíregyházához is közel vagyunk.

A Téglási Krónika havonta jelenik meg, megjelenésünk folyamatos a megyei újságban és országos TV-ben is népszerűsítettük Téglást.

Épülnek az újabb és újabb társasházak, melyek otthont adnak az ide költöző családoknak. A növekvő lakosság szám pozitívan fog hatni a jövő évi állami támogatásokra is, hiszen a magasabb feladatmutatók révén több normatív támogatásra lesz jogosult az Önkormányzat.

 

 • Első intézkedéseink közé tartozott, hogy 10 éves kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötöttünk a temető üzemeltetőjével. Az együttműködés során térfigyelő kamerák kerültek elhelyezésre, melynek visszatartó ereje van a sírrongálásokban, kegytárgyak eltulajdonításában. Tervben van: az utcafronti kerítés teljes cseréje, árnyékolás, további vízvételi lehetőség, világítás és további kamerázás.

 

 • A múlt héten írtam alá a WIFI4EU pályázaton nyert ingyenes közterületi Wifi pontok kivitelezésére a szerződést a Vodafone zrt-vel. Ígéretük szerint 3 hónapon belül elkészítik városunk 5 pontján a kiépítési helyeket: Főtéren, a Református templom előtti parkban, a Mozi mögötti rendezvényterületen, a Sportpályán és az Egészségházban.

 

 • Egyeztettem az összes közműszolgáltatóval helyi ügyfélszolgálat létrehozása ügyében.

 

 

Szépkorúak

 • 2019 decemberében folytattuk a 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomag osztását.
 • Közösen Hajdúhadházzal a Támogató Szolgálat számára új kisbusz került megvásárlásra.
 • A 2019-ben átadott Téglási Szociális Gondozási Központ épületébe új hőszivattyús rendszer került beépítésre, mely jelentősen csökkentette az intézmény rezsiköltségét.

 

 

 

 

Intézmények

 • Jó az intézményeink infrastruktúrája. Korszerű intézmények biztosítottak a lakosság számára. A megújuló energia használata szinte minden intézménynél jelen van.
 • Felújításra szorul a Polgármesteri Hivatal irattára és a központi műhelye. A régi Bútorbolt helyén a Vasútállomásnál alakítanánk ki egy 70 nm-es központi irattárat és egy szociális blokkot a közmunkás dolgozóknak, mely jelenleg a tervezés szakaszában van. Ezt támogatás nélkül meg tudjuk valósítani, majd át tudjuk költöztetni a közmunkásokat a főtéren lévő épületből.
 • Megkértük a régi rendőrségi lakás tulajdonba vételét, amit szintén kulturális célokra tudnánk használni.
 • Megvásároltuk a Molnár-házat, a mozi mellett. Ennek az ingatlannak a hasznosításáról még nem született döntés, de a telek alkalmas akár a városi Uszoda elhelyezésére is.
 • Önkormányzatunk az egyik legnagyobb támogatója a Baptista Iskolának. Évente közel 20MFt közvetett támogatásban részesíti az Önkormányzat az iskolát a gyermekétkeztetésen keresztül.

 

 

Egyházak

Mindhárom téglási történelmi egyházzal együttműködési megállapodást kötöttünk. Nemzeti ünnepeinket közösen rendeztük meg.

A régi temető gyomtalanítását Önkormányzatunk segítette.

A veszélyhelyzet alatt megoldottuk az On-line Istentiszteletet a református templomból.

Az egyházakkal való közös gondolkodás továbbra is fontos része az életünknek.

 

 

Civil Szervezetek

 • Megalakítottuk a civil szervezetek kerekasztalát. Azok az önkéntes szerveződések, melyek még nem egyesületi formában működtek, egyesületté szerveződtek (DFDC, Pedagógus Énekkar). Ebben segített önkormányzatunk.
 • Civil szervezeteink több pályázaton nyertek, mely elkészítésében beadásában szintén segítettünk. Egyesületeink összességében több mint 170M Ft támogatást nyertek, melyek a Város programjainak szervezéséhez, a működéshez is jelentősen hozzájárulnak.
 • A Nyugattól Keletre Egyesület tisztítószer csomagokat adományozott és közösen szállítottuk házhoz a veszélyhelyzet idején a legvédettebb korosztálynak.
 • A Város működését el sem tudjuk képzelni ezen egyesületek részvétele nélkül. Ezért az Önkormányzat és a Szervezetek folyamatos és kölcsönös kapcsolata elengedhetetlen. Ennek egyik múlt heti példája, hogy a Pánik Kulturális Egyesület elkészítette a Bölcsőde marketingfilmjét. Ennek hatására a Bölcsődei hiányzó létszámot sikerült feltöltenünk, mely több millió forint bevételt jelent településünknek.

 

 

 

Kertészet

A kertészet az Önkormányzat közmunka programjának egyik sikeres ágazata.

 • A kertészetben az eddig szokásos zöldségek mellett, sütőtököt is termeltünk, és megkezdtük a virágok termesztését saját közterületeinkre.
 • Az igényeknek megfelelően építünk még egy fóliasátrat, hamarosan már három fóliasátorban folytatódik a termelés.
 • A kertészetünkben a saját zöld hulladékunk komposztálásást is elvégezzük.

 

Ebrendészeti telep:

Megoldatlan probléma volt városunkban a kóbor kutyák helyzete. Ebrendészeti telepet alakítottunk ki. Itt tartjuk az állatot gazdájának jelentkezéséig vagy örökbeadásig. Nem került sor még altatásra, jól együttműködünk az állatvédő szervezetekkel. Sajnos a felelőtlen tartást megakadályozni nem tudjuk, így továbbra is előfordulnak kóbor ebek a közterületeinken, mindenki tapasztalhatja, hogy érezhető a változás ezen a területen is.

 

 

Adópolitika:

A város fejlődéséhez, a további tervek megvalósításához nélkülözhetetlen a pénzügyi fedezet, ennek egyik forrását a helyi adóbevételek adják. A 2019-es évben közel 320MFt adóbevételt realizáltunk. Ebből az iparűzési adó közel 244M Ft, mely az összes adóbevétel 76%-a.

 

 

Mi várható jövőre?

A Kormányzat munkahelyteremtő és munkahelymegőrző támogatásai révén várhatóan 2021 évben nem csökkennek az adóbevételeink. Ez óriási dolog, hiszen településünk a vírushelyzet miatt több hónapra leállt.

A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. munkahelymegőrző támogatásban részesült, így megtarthatta a vállalat a munkavállalóit. Közben rendelésállománya folyamatosan növekszik és tovább bővíti a dolgozói létszámát.

Munkahelyteremtő támogatásban részesült a Baptista Szeretetszolgálat. Tégláson épült meg az ország legmodernebb konyhája. A rendszerváltás óta ekkora munkahelyteremtő beruházás nem volt a településünkön.

 

 

Rendezvények:

Az utolsó nagy programunk az Ezüstcsengő rendezvény volt. Sikerét az intézmények és a civil szervezetek összefogása garantálta.

Idén március közepétől a veszélyhelyzet miatt elmaradtak a rendezvények, és egészen június 18-ig nem is tudtunk tervezni. Kulturális és közművelődési területen on-line igyekeztünk pótolni a hiányt. Jól érezhetően volt igény pl. a fotópályázatunkra, vagy versben küldött üzenetekre.

Ahogyan a jogszabályi előírások lehetővé tették újra terveztük rendezvényeinket, filmvetítéssel, színházi előadásokkal, koncerttel készültünk az itt élők szórakoztatására.

Sajnos sem a Városnapot, sem a Gulyásfesztivált nem tudtuk megtartani az idén a járványhelyzet miatt. Nem is gondoltuk, hogy ilyen szomorú Városnapunk lehet, ahol a megelőző években emberekkel teli Sportpályán egyedül kellett elmondanom köszöntőmet.

 

 

COVID-19:

Azonnal reagáltunk a helyzetre, az intézményvezetőkkel megbeszéltük, hogyan alakítjuk ki a működést az iskolában, az oviban, a bölcsődében, az időseknél. Megállapodtunk abban, hogy ellátatlanul nem maradhat senki és semmilyen feladat. Különösen figyeltünk az idősekre. Megoldottuk minden igénylő számára, hogy házhoz szállítottuk az ételt, a bevásárlásban és gyógyszerkiváltásban is segítettünk.

Egyeztettem a legnagyobb élelmiszerüzletünkkel, ahol házhozszállítást vállaltak. Egyeztettem a gyógyszertárral is a nyitva tartás és az ellátás érdekében. Szinte elsőként a térségben minden háztartás számára biztosítottunk egy mosható textil szájmaszkot.

Az egészségügyi intézményekben beléptetési rendszert dolgoztunk ki és folyamatosan a mai napig tartjuk a kapcsolatot az orvosokkal.

Az intézményekkel, civil szervezetekkel tartott egyeztetés során, több mint 20 téglási táborban tölthették el szabadidejüket a gyerekek, mely a szülőknek nagy segítség volt a gyermekek nyári elhelyezésénél.

A vírushelyzet ideje alatt intézményeinkben előre hoztuk a nyári karbantartási és festési munkákat.

Különösen fontosnak tartom, hogy létrehoztunk a védekezés erősítésére egy adományokat gyűjtő bankszámlát. A felajánlásokat pedig a védekezéssel kapcsolatos eszközök beszerzésére fordítottuk.

Egyesületek, magánszemélyek is segítették a vírushelyzet kezelését ezt ezúton is köszönöm.

A „Maradj otthon – termelj otthon!” saját programunkban vetőburgonyát és dughagymát adtunk az igénylőknek. Kertészkedéssel, földműveléssel hasznosan tölthették a szabadidejüket otthon.

A fertőzéseket, illetve a megelőzést nagyon komolyan kell vennünk. Hajlamosak vagyunk elfeledkezni a vírus-veszélyről. Fontossá akkor válik, ha személyesen érintettek leszünk, akkor már lehet, hogy késő lesz. Fegyelmezett, átgondolt életvezetésre biztatok mindenkit.

Intézményeink betartják a szigorú előírásokat ehhez minden feltétel biztosított.

COVID-fertőzés második hulláma már elkezdődött. A gazdaság nem állhat le újra, mert ezen, családok jövője múlik. Nagy erőfeszítést kíván mindenkitől ez a helyzet, fogadjuk el, hogy most be kell tartani a járványügyi szabályokat és reméljük, hogy hamarosan lesz védőoltás. A járványügyi szabályokról és változásokról folyamatos tájékoztattuk Önöket, ez így lesz ezután is.

 

 

Jövőről néhány gondolat:

 • Két legnagyobb beruházástervünk a Tanuszoda és a Mozi és Polgármesteri Hivatal összeépítése egy inkubátorházzal, irodákkal, házasságkötő teremmel.
 • Elkezdődik a bentlakásos Idősek Otthonának építése
 • A Vadászházház helyén egy szalonnasütő kirándulóhelyet szeretnénk kialakítani az erdészettel együttműködve.
 • Város imázs kialakításán folyamatosan dolgozunk a Hajdú-Bihari Naplóval történő együttműködésünknek köszönhetően nem múlik el hét, úgy hogy ne olvassunk téglási hírről a megyei lapban.

 

';