Óvodapedagógus állás


Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.


 

határozott idejű 2021.05.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a 2011.évi CXC tv. a köznevelésről, 326/2013 (VIII.31.) korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1999 évi XXXIII tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló, a 20/2012 EMMI rendelet alapján nevelési-oktatási intézmények működéséről, a munkaköri leírás illetve az óvoda dokumentumai alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet valamint a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 7. melléklet alapján az irányadók. az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Veresné Hevesi Zsuzsánna nyújt, a +36202518703 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Bárczay Anna Városi Óvoda - Téglás címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40/020/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Veresné Hevesi Zsuzsánna részére a ovoda@teglas.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Veresné Hevesi Zsuzsánna, Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Kossuth utca 72/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes beszélgetés, ezt követően elbírálás és kiértesítés sikeres vagy sikertelen pályázatról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.teglas.hu - 2020. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.teglas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. szeptember 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

';